Mở trình đơn chính

Thảo luận Bản mẫu:Các dạng chính phủ

Tôi nghĩ nên đổi tên bản mẫu thành Chính thể, hay hình thức chính thể sẽ gọn và phổ biến hơn.--Goodluck (thảo luận) 06:53, ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Các dạng chính phủ”.