Thảo luận Bản mẫu:Các dạng chính phủ

There are no discussions on this page.

Tôi nghĩ nên đổi tên bản mẫu thành Chính thể, hay hình thức chính thể sẽ gọn và phổ biến hơn.--Goodluck (thảo luận) 06:53, ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Các dạng chính phủ”.