Thảo luận Bản mẫu:Cần chú thích

Thêm thảo luận

Bản thân nội dung tiêu bản này cần Việt hóa. 118.71.170.125 (thảo luận) 00:17, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Trong tiếng Việt, cần chú thích khác với cần dẫn nguồn dẫn chứng chứ? Newone (thảo luận) 08:12, ngày 8 tháng 4 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Cần chú thích”.