Thảo luận Bản mẫu:Hộp sơ khai/tài liệu

Thảo luận đang diễn ra

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 28 tháng 6 năm 2018Sửa đổi

Thêm phần /doc giống {{Country showdata}} 2001:EE0:4141:268D:6676:BAFF:FEA2:B3C6 (thảo luận) 06:57, ngày 28 tháng 6 năm 2018 (UTC)

Bản mẫu này phải kèm theo một lời giải thích đầy đủ và cụ thể của yêu cầu, tức phải ghi rõ văn bản để xóa và đúng văn bản để thay thế nó. “Xin thay đổi X” không có chấp nhận được và sẽ bị từ chối; lời yêu cầu phải theo hình thức “xin thay đổi X thành Y”. Tuanminh01 (thảo luận) 06:58, ngày 28 tháng 6 năm 2018 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 29 tháng 4 năm 2019Sửa đổi

2402:800:6374:51B7:1D40:D44E:F5E6:7987 (thảo luận) 19:26, ngày 29 tháng 4 năm 2019 (UTC)

Quay lại trang “Hộp sơ khai/tài liệu”.