Thảo luận Bản mẫu:Hợp nhất

Chưa có thảo luận về trang này.

Các thành viên khác đọc giúp nội dung cái tiêu bản này rồi xem có thấy gì không ổn trong cách diễn đạt không? Tôi cảm thấy gì đó không ổn, nhưng không chỉ đích danh được không ổn thế nào. --Bình Giang (thảo luận) 13:38, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Có lẽ cần bỏ phần sau: vì hai bài đều nói về ... đi.greenknight (thảo luận) 04:02, ngày 19 tháng 5 năm 2012 (UTC)
Quay lại trang “Hợp nhất”.