Thảo luận Bản mẫu:Hợp nhất

Thêm đề tài

Các thành viên khác đọc giúp nội dung cái tiêu bản này rồi xem có thấy gì không ổn trong cách diễn đạt không? Tôi cảm thấy gì đó không ổn, nhưng không chỉ đích danh được không ổn thế nào. --Bình Giang (thảo luận) 13:38, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có lẽ cần bỏ phần sau: vì hai bài đều nói về ... đi.greenknight (thảo luận) 04:02, ngày 19 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Hợp nhất”.