Thảo luận Bản mẫu:Information

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Trần Nguyễn Minh Huy trong đề tài Đổi tên

Đổi tênSửa đổi

Vì lý do kỹ thuật, bản mẫu này cần được đổi sang tên {{Information}}. Việc này giúp cho các hình tự do (vốn chủ yếu sử dụng bản mẫu) có thể dễ dàng chuyển lên Commons với các thông tin được nhận diện dễ dàng bởi bot. Như hiện tại bot sẽ bỏ qua bản mẫu này, khiến cho việc điền thông tin phải làm bằng tay rất tốn thời gian. --minhhuy (thảo luận) 10:11, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Information”.