Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Nhật Bản

Tại sao thời hiện đại CH xã hội chủ nghĩa .. lại liên quan đến chiêu hòa ?? sửa

Nền van minh hiện đại do dân làm chủ , có phải nền quân chủ lập hiến đâu ? – 125.235.238.154 (thảo luận) 13:20, ngày 13 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Lịch sử Nhật Bản”.