Thảo luận Bản mẫu:Quy định và hướng dẫn Wikipedia

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Violetbonmua

 Việc cần làm

Quy định và hướng dẫn còn thiếu (so với en)
Quy định
Hướng dẫn
Khác
Trang thông tin
Trang giải thích bổ sung
Bài luận giải thích bổ sung

~ Violet (talk) ~ 16:13, ngày 1 tháng 8 năm 2020 (UTC) và  BăngTỏa (thảo luận) 22:43, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Quy định và hướng dẫn Wikipedia”.