Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai điện ảnh

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Ess trong đề tài Lý do đổi hình
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Lý do đổi hình Sửa đổi

 
  • Hình trên nhỏ, gọn đẹp thay cho hình cũ hơi thiếu màu.
  • Hình này bao quát hơn hình cũ: Đại diện cho bài sơ khai về nhạc phim, hậu trường làm phim, phim...
    EsVie (thảo luận) 05:13, ngày 25 tháng 1 năm 2009 (UTC).Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Sơ khai điện ảnh”.