Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai điện toán

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi FOM trong đề tài Tiêu bản

Tiêu bản sửa

Hiện trên wikipedia đang chuyển giao diện thông báo sang dạng mới đẹp hơn, và câu cú thông báo cũng thống nhất hơn... Nếu bạn muốn sửa đổi theo một mục đích riêng nào đó, vui lòng nêu rõ lý do ở đây. --Nguyễn Kim Kha -> (thảo luận) 04:05, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Thắc mắc duy nhất, sao bạn chưa dời dòng "thử nghiệm" đi mà đã sửa đổi khí thế thế? 117.5.185.133 (thảo luận) 04:24, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Hic, sao lại cãi nhau ở tiêu bản này. Xem lịch sử thì thành viên thử nghiệm đã quên trước khi đi vắng. Để FOM sửa cho. FOM (Thảo luận) 04:27, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Sơ khai điện toán”.