Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai Họ Rắn nước

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.
Dự án Rắn
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Rắn, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Rắn. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BMBản mẫu dự án.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Bản mẫu Sơ khai cá tại sạo lại bị xóa thay thành Họ Rắn nước Thái Nhi (thảo luận · đóng góp)?  A l p h a m a  Talk 00:32, ngày 30 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Lâu quá rồi nên cũng không nhớ lý do vì sao lại có cú đổi bài củ chuối thế này nữa. Nhưng đại để là vào giai đoạn đó mình đang phân loại các nhóm bài sơ khai sinh học lớn (sơ khai, sơ khai sinh học, sơ khai động thực vật...) vào các nhóm chi tiết (Lớp, Bộ, Họ). Một số bản mẫu hợp nhất vào bản mẫu chi tiết (như sơ khai cá, sơ khai chuồn chuồn...). Một số ít sử dụng được chuyển sang cho bản mẫu sơ khai khác. Có lẽ trường hợp trên bị rơi vào nhóm này. Thái Nhi (thảo luận) 00:52, ngày 30 tháng 10 năm 2015 (UTC)
Quay lại trang “Sơ khai Họ Rắn nước”.