Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai Phật giáo

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Newone

Có nên merge tiêu bản này với tiêu bản {{sơ thảo Phật giáo}} không? Nội dung hiển thị ra giống nhau mà. Newone 12:08, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Sơ khai Phật giáo”.