Mở trình đơn chính

Có lẽ nên hợp nhất tiêu bản với {{Sơ thảo hóa học}}? Newone (thảo luận) 02:58, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Sơ khai hóa học”.