Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai máy tính

Thảo luận đang diễn ra

Tiêu bảnSửa đổi

Hiện trên wikipedia đang chuyển giao diện thông báo sang dạng mới đẹp hơn, và câu cú thông báo cũng thống nhất hơn... Nếu bạn muốn sửa đổi theo một mục đích riêng nào đó, vui lòng nêu rõ lý do ở đây. --Nguyễn Kim Kha -> (thảo luận) 04:05, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)[]

Thắc mắc duy nhất, sao bạn chưa dời dòng "thử nghiệm" đi mà đã sửa đổi khí thế thế? 117.5.185.133 (thảo luận) 04:24, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)[]

Hic, sao lại cãi nhau ở tiêu bản này. Xem lịch sử thì thành viên thử nghiệm đã quên trước khi đi vắng. Để FOM sửa cho. FOM (Thảo luận) 04:27, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)[]

Quay lại trang “Sơ khai máy tính”.