Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai quân sự

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Alphama
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.


Đề nghị bán khóa trang này để tránh bị chỉnh sửa. Alphama (thảo luận) 02:52, ngày 16 tháng 6 năm 2012 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Sơ khai quân sự”.