Thảo luận Bản mẫu:Thông tin trang web

Active discussions

Sử dụng:

{{Infobox website
| name      = 
| logo      = 
| screenshot   = 
| collapsible   = 
| collapsetext  = 
| caption     = 
| url       = 
| alexa      = 
| commercial   = 
| type      = 
| language    = 
| registration  = 
| owner      = 
| author     = 
| launch date   = 
| current status = 
| revenue     = 
| slogan     = 
| content license = 
}}

Newone (thảo luận) 09:30, ngày 28 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Sửa đổi bản mẫuSửa đổi

Mình vừa sửa đổi bản mẫu này theo Wikipedia tiếng Anh. Đề nghị mọi người không lùi sửa, nếu gặp lỗi hãy sửa lại trên bản mẫu mới này nhé.Quenhitran (thảo luận) 14:31, ngày 23 tháng 10 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Thông tin trang web”.