Thảo luận Chủ đề:Nội dung chọn lọc

Thảo luận đang diễn ra

Liệu trang này có thể đưa vào bảng chọn bên trái như Portal:Featured content bên en không?Porcupine (thảo luận) 01:41, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)

☑Y Cần thiết, đã đưa vào -- ClanKeytalk-butions 23:49, ngày 5 tháng 3 năm 2011 (UTC)

InterwikiSửa đổi

Có ai biết tại sao phần lớn Interwiki trang này lại là Interwiki của Danh sách vua và hoàng đế Pháp không?-- tl(+)-đg 01:47, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Bị lỗi đấy, nó nhúng cả trang của DSCL vào.Porcupine (thảo luận) 01:53, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)
Đã xong.Porcupine (thảo luận) 06:06, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Trình bàySửa đổi

Nội dung giới thiệu bài chọn lọc ngắn làm tạo một khoảng trống lớn.--Happy New Year! 04:11, ngày 6 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Thảo luậnSửa đổi

  • Đang có những thảo luận về sự bố trí của trang này tại thanh định hướng (sidebar) tại ĐÂY Vietbio (thảo luận) 20:54, ngày 7 tháng 3 năm 2011 (UTC)
Sao click vào nội dung chọn lọc mà nó không ra random vậy? Click mấy lần mà vẫn ra nội dung Phật Giáo.--Cheers! (thảo luận) 12:27, ngày 23 tháng 3 năm 2011 (UTC)
Tôi thấy ổn mà?Quangbao 10:07, ngày 4 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Nội dung chọn lọc”.