Thảo luận MediaWiki:Uploadtext

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Tryvix1509 trong đề tài Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 31 tháng 1 năm 2022

Cần sửa

sửa

Nên sửa lại trang này để nhấn mạnh việc không tải hình vi phạm bản quyền. Nguyễn Hữu Dng 04:57, ngày 18 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 31 tháng 1 năm 2022

sửa

Thay Wikipedia:Tải tập tin lên thành Wikipedia:Trình tải lên tập tin ở dòng đầu. Thingofme (thảo luận) 01:24, ngày 31 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời

Nhờ BQV Nguyentrongphu. Tryvix1509

(Talk • Contribs • Faq)
13:28, ngày 6 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Uploadtext”.