Thảo luận MediaWiki:Uploadtext

Thảo luận đang diễn ra

Cần sửaSửa đổi

Nên sửa lại trang này để nhấn mạnh việc không tải hình vi phạm bản quyền. Nguyễn Hữu Dng 04:57, ngày 18 tháng 5 năm 2007 (UTC)[]

Quay lại trang “Uploadtext”.