Nếu bị sai thì bạn cứ âm thầm sửa như nhiều IP đã làm. Nếu bạn có trình độ tiếng Anh cao cấp, xin mời nhập tất cả thể loại chính trị, an ninh giúp. Cảm ơn!  TemplateExpert  Thảo luận 00:36, ngày 23 tháng 1 năm 2013 (UTC)

Theo kinh nghiệm, mình sẽ không có thảo luận với IP. Bạn cứ làm việc của bạn đi, xin đừng reply. Cảm ơn!  TemplateExpert  Thảo luận 00:49, ngày 23 tháng 1 năm 2013 (UTC)