Có nhất thiết phải tạo một lố thể loại chỉ để chứa 1 bài duy nhất không vậy bạn.Hugopako (thảo luận) 18:39, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Bản mẫuSửa đổi

Bạn tạo bản mẫu kiểu đó tôi nghĩ là không chấp nhận được đâu. Bạn nên xem các bản mẫu hộp điều hướng khác mà làm theo. Mà tôi để ý là bạn thường rút thông tin trong infobox bài viết thì phải.Hugopako (thảo luận) 12:29, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)