Sao cứ phải xóa tiêu bản {{mbq}}{{độ nổi bật}} vậy bạn? Nếu nó đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ không bị xóa thôi. Hội Phượng HoàngThảo luận 02:32, ngày 19 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Không chủ quan đâu, bạn đã đọc quy định về độ nổi bật cho trang web chưa? Hội Phượng HoàngThảo luận 02:51, ngày 19 tháng 6 năm 2011 (UTC)