Nhắc nhởSửa đổi

Vui lòng bạn không tiếp tục có những sửa đổi sai sự thật mang tính phá hoại trong thời gian qua. Thân mến. P.T.Đ (thảo luận) 15:07, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (UTC)