Các bài trong "Bạn có biết" phải là bài mới bạn ạ, hơn nữa bài này chưa mở rộng nổi 50% trong tuần, thôi thì tôi sẽ thêm ý kiến của bạn vào mục "Bạn có biết" trong Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai vậy, thân --minhhuy*=talk-butions 04:42, ngày 1 tháng 12 năm 2009 (UTC)