September 2020Sửa đổi

  Chào bạn, tôi là P.T.Đ. Một hay một vài đóng góp gần đây của bạn tới Vectơ đã bị lùi sửa vì nó có vẻ không mang tính xây dựng. Nếu bạn muốn thử nghiệm sửa đổi, vui lòng sử dụng chỗ thử. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, xin cứ tự nhiên hỏi tại Bàn giúp đỡ. Cảm ơn bạn. P.T.Đ (thảo luận) 12:17, ngày 20 tháng 9 năm 2020 (UTC)