Thảo luận Thành viên:2402:800:63A5:A51A:111F:1AB2:2673:42D1

Bình luận mới nhất: 6 tháng trước bởi Không hề giả trân trong đề tài Góp ý
Thêm đề tài

Góp ýSửa đổi

Từ nay về sau bạn sửa thì cứ sửa, đừng nên vào tóm lược sửa đổi rồi lại "lãi nhãi" kiểu đó nữa. Ví như cái hình chưa cập nhật thị xã Phổ Yên thì bạn cứ tìm đến đúng tác giả tấm hình rồi báo một tiếng, sao phải vào tóm lược sửa đổi rồi nói phong long làm gì. Chẳng ai đi giải quyết giùm bạn đâu. – Trân 09:07, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]