Tạo thể loạiSửa đổi

Bạn 27.204.203.101, bạn tạo thể loại nhớ thêm liên kết với thể loại của các wiki khác. Không thôi người khác lại lập một thể loại mới, đưa tới tình trạng có 2 hay nhiều thể lọai cùng một đề tài. DanGong (thảo luận) 10:03, ngày 3 tháng 3 năm 2017 (UTC)