Bạn chú ý không nên in nghiêng tên nhạc sĩ hay in đậm tên ca sĩ. Chỉ những đoạn này quan trọng lắm mới in đậm. Gaconnhanhnhen (thảo luận) 11:55, ngày 1 tháng 9 năm 2013 (UTC)