Ngừng spamSửa đổi

Hành động spam link như bạn đang làm không được phép tại Wikipedia, mong bạn bỏ chút thời gian tìm hiểu về cộng đồng trước khi đóng góp cho dự án. Dung005 (thảo luận) 23:39, ngày 3 tháng 1 năm 2009 (UTC)