iwSửa đổi

Đề nghị không thêm iw vì đã có wikidata thay thế. Earthshaker (thảo luận) 22:53, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Please do not add interwiki because it was replaced by wikidata. Earthshaker (thảo luận) 22:53, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)