wiki mở nhưng không phải làm gì cũng được đâu bạn à.--Chu Ech Beo Xanh (thảo luận) 17:51, ngày 5 tháng 3 năm 2010 (UTC)