Rất cảm ơn ! Tôi đã vừa thử rồi! Thông cảm cho tôi nhé, có lúc hơi mất bình tĩnh --Sam-2MT 12:20, ngày 9 tháng 7 năm 2009 (UTC)-- thảo luận

Bạn nói đúng, có thể họ sẽ băm nát cái văn bản hiệp định ấy ra mất. Tôi đã chuyển sang làm việc với cái đó ở Wikisource. Cái đang có ở bên này, tôi sẽ có cách xử lý khác cho phù hợp với tiêu chuẩn của trang viết bách khoa sau khi đã có đủ dữ liệu ở Wikisource --Sam-2MT 02:57, ngày 10 tháng 7 năm 2009 (UTC)-- thảo luận

Tôi đã làm xong Hiệp định Paris năm 1973 (văn bản) ở bên Wikisource và dẫn các nguồn như bạn đã yêu cầu. Mời bạn xe và góp ý. Các Nghị định thư, bản ghi nhớ hiểu biết và Công hàm của Tổng thống Hoa Kỳ tôi sẽ tiếp tục làm trong tuần tới. Thân chào! --Sam-2MT 10:21, ngày 11 tháng 7 năm 2009 (UTC)--