Dừng chépSửa đổi

Re: ĐủSửa đổi

Thế thì mấy con bot vứt đi đâu? --113.22.11.195 (thảo luận) 03:38, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Tên gốcSửa đổi

Tôi sẽ tận tình giúp anh. Nói thật nhiều lúc tôi cũng khó chịu với thái độ của thành viên Rotceh. Nhưng thôi, vì lợi ích của wikipedia, cũng như nể tình các BQV, hãy thông cảm cho anh ấy.--Hakhamanish (Thảo luận) 13:46, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Buồn cười thật nhỉ! Trên Wikipedia này người ta có quyền cầu khẩn những người nhiều kinh nghiệm hơn làm giúp, không biết thì thôi làm gì mà nói nhiều thế.--Hakhamanish (Thảo luận) 13:52, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)