Thêm thảo luận

Nếu bạn cần thảo luận, hãy để lời nhắn trên trang thảo luận của An Apple of Newton. AppleBot 09:58, ngày 15 tháng 8 năm 2007 (UTC)[trả lời]

?Sửa đổi

Sorry. I don't understand. BartekChom (thảo luận) 10:44, ngày 6 tháng 8 năm 2008 (UTC)[trả lời]