République française

Xin chào bạn, tôi vừa xem bài viết Tỉnh Trung Ương, Papua New Guinea của bạn, mình có một số đống góp như thế này: mình nghĩ tên địa danh mình nên giữ nguyên như ngôn ngữ gốc, mà địa danh ở đây mình thiết nghĩ bạn nên giữ nguyên từ "central" chứ không nên dịch ra thành "Trung ương", vì có rất là nhiều địa danh dịch theo kiểu này đã gây ra nhằm lẩn không hay, nhưng để dịch từ central ra trung ương, mình nghĩ cũng không được chính xác lắm đâu vì còn có thể hiểu nghĩa là "giữa" hay "trung". Nếu được thì mình có thể viết tên gốc của địa danh rồi mình chú thích theo cách hiểu tiếng Việt (Tỉnh Central (Trung ương hay Trung tâm) Dương Anh Vũ - Guinness (thảo luận) 08:23, ngày 25 tháng 7 năm 2012 (UTC)