đừng làm chuyện vô ích tất cả những bài quảng cáo cuối cùng sẽ bị xóa Llevanloc (thảo luận) 11:33, ngày 10 tháng 5 năm 2010 (UTC)