Hãy xem kỹ Wikipedia: Quyền tác giả để nắm rõ thế nào là "vi phạm bản quyền". Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 10:57, ngày 9 tháng 8 năm 2011 (UTC)