June 2018Sửa đổi

  Đây là cảnh báo duy nhất; nếu bạn phá hoại Wikipedia một lần nữa, bạn có thể bị cấm sửa đổi mà không có bất kỳ thông báo nào nữa.  ✠ Tân-Vương  08:35, ngày 9 tháng 6 năm 2018 (UTC) Tại sao bạn lại tự ý sửa tên alphama trong trang thảo luận của tôi?Hautho123 (thảo luận) 09:06, ngày 9 tháng 6 năm 2018 (UTC)