Thảo luận Thành viên:Doanmanhtung.sc/10-2009

Active discussions

Vấn đề bản quyền đối với Tập tin:Loonie reverse view.pngSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Loonie reverse view.png. Hình này được ghi nhận là chưa xác định tình trạng bản quyền của hình, điều này là yêu cầu bắt buộc của quy định về hình ảnh của Wikipedia. Nếu bạn không chỉ ra được tình trạng bản quyền trên trang mô tả của hình, sử dụng thẻ quyền thích hợp, nó có thể bị xóa một lúc nào đó trong vòng bảy ngày tới. Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này

Đây là thông báo tự động từ TVT-bot. Để có được sự trợ giúp về các quy định sử dụng hình ảnh, mời xem Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin hoặc nhắn tin cho người chủ con bot này hoặc một bảo quản viên Wikipedia. Cảm ơn sư hợp tác của bạn. 19:34, ngày 3 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:Canadian20 bill.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Canadian20 bill.jpg. Trang mô tả hình cho thấy hình đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không có lời giải thích hoặc lý do tại sao việc sử dụng nó tại các bài viết của Wikipedia lại được cho là hợp lý.

Xin hãy đi đến trang mô tả hình và sửa nó lại, thêm vào lý do sử dụng hợp lý cho hình, bằng cách dùng tiêu bản {{Mô tả sử dụng hợp lý}} hoặc các cách khác tại Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin sử dụng hợp lý khác, hãy chú ý kiểm tra xem đã có các lý do sử dụng hợp lý ở trang đó chưa. Bạn có tìm thấy danh sách các trang 'hình' bạn đã sửa đổi bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp của tôi" (nó nằm ở phía trên cùng của trang Wikipedia sau khi bạn đã đăng nhập), và chọn "Hình" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng bất kỳ hình sử dụng hợp lý nào thiếu lời giải thích sẽ bị xóa bỏ một tuần sau khi tải lên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy hỏi tại trang những câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn.

Đây là thông báo tự động từ TVT-bot. Để được trợ giúp về các vấn đề hình ảnh, mời xem Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin hoặc nhắn tin cho người chủ con bot này hoặc một bảo quản viên Wikipedia. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. 19:34, ngày 3 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:Toonie-reverse.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Toonie-reverse.jpg. Trang mô tả hình cho thấy hình đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không có lời giải thích hoặc lý do tại sao việc sử dụng nó tại các bài viết của Wikipedia lại được cho là hợp lý.

Xin hãy đi đến trang mô tả hình và sửa nó lại, thêm vào lý do sử dụng hợp lý cho hình, bằng cách dùng tiêu bản {{Mô tả sử dụng hợp lý}} hoặc các cách khác tại Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin sử dụng hợp lý khác, hãy chú ý kiểm tra xem đã có các lý do sử dụng hợp lý ở trang đó chưa. Bạn có tìm thấy danh sách các trang 'hình' bạn đã sửa đổi bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp của tôi" (nó nằm ở phía trên cùng của trang Wikipedia sau khi bạn đã đăng nhập), và chọn "Hình" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng bất kỳ hình sử dụng hợp lý nào thiếu lời giải thích sẽ bị xóa bỏ một tuần sau khi tải lên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy hỏi tại trang những câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn.

Đây là thông báo tự động từ TVT-bot. Để được trợ giúp về các vấn đề hình ảnh, mời xem Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin hoặc nhắn tin cho người chủ con bot này hoặc một bảo quản viên Wikipedia. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. 19:34, ngày 3 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:265px-Canadian bills2.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:265px-Canadian bills2.jpg. Trang mô tả hình cho thấy hình đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không có lời giải thích hoặc lý do tại sao việc sử dụng nó tại các bài viết của Wikipedia lại được cho là hợp lý.

Xin hãy đi đến trang mô tả hình và sửa nó lại, thêm vào lý do sử dụng hợp lý cho hình, bằng cách dùng tiêu bản {{Mô tả sử dụng hợp lý}} hoặc các cách khác tại Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin sử dụng hợp lý khác, hãy chú ý kiểm tra xem đã có các lý do sử dụng hợp lý ở trang đó chưa. Bạn có tìm thấy danh sách các trang 'hình' bạn đã sửa đổi bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp của tôi" (nó nằm ở phía trên cùng của trang Wikipedia sau khi bạn đã đăng nhập), và chọn "Hình" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng bất kỳ hình sử dụng hợp lý nào thiếu lời giải thích sẽ bị xóa bỏ một tuần sau khi tải lên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy hỏi tại trang những câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn.

Đây là thông báo tự động từ TVT-bot. Để được trợ giúp về các vấn đề hình ảnh, mời xem Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin hoặc nhắn tin cho người chủ con bot này hoặc một bảo quản viên Wikipedia. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. 19:35, ngày 3 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Vấn đề bản quyền đối với Tập tin:Doanmanhtung.sc001.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Doanmanhtung.sc001.jpg. Hình này được ghi nhận là chưa xác định tình trạng bản quyền của hình, điều này là yêu cầu bắt buộc của quy định về hình ảnh của Wikipedia. Nếu bạn không chỉ ra được tình trạng bản quyền trên trang mô tả của hình, sử dụng thẻ quyền thích hợp, nó có thể bị xóa một lúc nào đó trong vòng bảy ngày tới. Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này

Đây là thông báo tự động từ TVT-bot. Để có được sự trợ giúp về các quy định sử dụng hình ảnh, mời xem Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin hoặc nhắn tin cho người chủ con bot này hoặc một bảo quản viên Wikipedia. Cảm ơn sư hợp tác của bạn. 20:07, ngày 3 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Trả lời 1 câu hỏiSửa đổi

Doanmanhtung.sc hỏi "xin hỏi một bài dịch từ Wiki tiếng Anh, nhưng sau đó wiki tiếng Anh xóa đi, thì bài đó ở wiki của chúng ta có bị xóa đi không?"

Wiki tiếng Việt và tiếng Anh độc lập nhau. Nhiều bài bên tiếng Anh có bài, nhưng các thành viện ở đây thấy không cần thiết và quyết định xóa. Việc xóa một bài hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, nhưng việc nó bị xóa hay được giữ tại các Wiki lớn khác cũng là một thông tin có ích để mỗi người đưa ra ý kiến. Ví dụ một bài tồn tại (thực sự) được ở khoảng 10 Wiki khác thì rất khó có khả năng bị xóa ở Wiki tiếng Việt.-- Triều Tiên nhân  05:40, ngày 8 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Hồi sửa phá hoạiSửa đổi

Với những bài như vừa kể bạn làm thế này:

Vào phần lịch sử của nó.
Click vào ngày của phiên bản gần nhất chưa bị phá hoại
Phiên bản đó hiện ra
Bạn vào phần "Sửa đổi" của phiên bản đó, copy ra nội dung
Trở lại bài viết
Chọn "Sửa đổi"
Paste lại nội dung từ phiên bản chưa bị phá gần nhất.

Xong! Chúc bạn thành công!

conbo trả lời 07:30, ngày 9 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Lý do xóaSửa đổi

Bạn có thể cho biết lý do bạn xóa mục từ năm (year) và cây (tree) trong mục thỉnh cầu không? Tại đó thỉnh cầu bài viết chứ không phải trang định hướng!--Tân Sơn Nhất/HCMC (thảo luận) 03:19, ngày 10 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Như các thành viên đã thảo luận tại trang thảo luận của bài Cây, tôi thấy rằng khi người ta tìm kiếm "cây" nó sẽ đưa thẳng đến bài này và người đọc cũng có thêm thông tin về các từ liên quan đến cây (định hướng) như tôi đã chèn vào phía trên cùng của bài. Tôi thấy hiện tại như vậy đã ổn không cần chuyển nữa. --Tân Sơn Nhất/HCMC (thảo luận) 14:03, ngày 10 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Mục Bài thỉnh cầu ở Thay đổi gần đâySửa đổi

Chào Doanmanhtung.sc! Mục Bài thỉnh cầu ở Thay đổi gần đây thường được dành cho những bài viết quan trọng mà chúng ta còn thiếu. Những nhà kinh tế học bạn vừa thêm tuy nổi tiếng, nhưng có lẽ không đến mức nằm trong danh sách bài cơ bản cần có. Vì vậy tôi nghĩ nên loại bỏ và chuyển sang trang thỉnh cầu. Nếu ai cũng muốn lĩnh vực mình quan tâm được ưu tiên hơn thì thật khó mà đáp ứng hết được. Hy vọng bạn cũng đồng ý như vậy!--Paris (thảo luận) 09:47, ngày 11 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Các nhà kinh tế họcSửa đổi

Hoan hô nỗ lực của bạn viết các bài về những nhà kinh tế học. Tôi mới xem qua Zoltan Acs và có sửa một chút. Bạn xem qua nhé. Có mấy điểm tôi muốn trao đổi với bạn.

 • Tên các trường, viện, công ty, tạp chí thì không nên dịch. Để nguyên tên gốc có lợi cho người tìm kiếm thông tin hơn. Hơn nữa, nếu những tên đó không phổ biến ở Việt Nam sẽ gây ra tranh cãi vì sao lại dịch tên như vậy.
 • Trước phần phân loại, bạn nên đặt tiêu bản {{DEFAULTSORT}} (có nút sẵn ở dưới cửa số sửa đổi). Sau dấu hai chấm thì điền họ của nhân vật, sau đó là các first name, middle name. Mục đích của việc này là để xếp bài theo chữ cái của họ nhân vật trong thể loại.
 • Thể loại: Nhà kinh tế Mỹ (và các thể loại nhà kinh tế theo quốc gia khác) nằm trong thể loại:Nhà kinh tế. Chỉ nên phân bài vào những thể loại con chứ không nên vừa đặt vào thể loại con vừa đặt vào thể loại mẹ.

Bạn cứ túc tắc dịch, nếu có thời gian tôi sẽ hỗ trợ bạn. Chúc bạn vui. --Ashitagaarusa (thảo luận) 18:07, ngày 13 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Common loonSửa đổi

Bạn tập dịch đi, có gì tôi sửa lại cho. Tên gọi của nó là chim lặn mỏ đen, chim lặn lớn phương bắc hay chim lặn phổ thông thuộc bộ/họ Chim lặn. Mọi thứ rồi sẽ quen dần. Meotrangden (thảo luận) 04:30, ngày 15 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Đô la CanadaSửa đổi

Tôi tạm sửa lại, tuy nhiên, bảng ở cuối bài không rõ bạn lấy ở đâu nên tôi không sửa gì tại đó. Meotrangden (thảo luận) 01:20, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Tạo bài bằng botSửa đổi

Con bot của Tân chuyên dùng vào việc xử lý hình ảnh. Còn việc tạo bài với số lượng lớn nên nhờ con bot của DHN. An Apple of Newton thảo luận 03:52, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Quên ký tênSửa đổi

DMT quên chưa ký tên bạn vào thảo luận của bạn ở trang "Thảo luận:Phùng Tiến Công" --Sam-2MT 04:46, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)--

Xin lỗi bạn, tôi nhầm, người đó là 203.162.3.169. Một lần nữa, tôi, xin lỗi --Sam-2MT 07:24, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)--

Tiêu bảnSửa đổi

Bạn Doanmanhtung.sc nên đổi tên cái "Tiêu bản:Doanmanhtung.sc/đầu" thành "Tiêu bản Thành viên: Doanmanhtung.sc/đầu" đi, tiêu bản cũng như bài viết í mà: } Eternal Dragon (thảo luận) 09:36, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

tiêu bảnSửa đổi

Cái Thành viên:Doanmanhtung.sc/đầu có tác dụng như một tiêu bản. Có thể nhúng bình thường. Đừng sử dụng không gian tiêu bản.--203.160.1.56 (thảo luận) 13:13, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Giờ vào trang thành viên, sửa {{Doanmanhtung.sc/đầu‎}} thành {{/đầu‎}} là ổn.--203.160.1.56 (thảo luận) 13:16, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Ui da, sorry bạn Doanmanhtung.sc nhá, chỉ nhầm mất rồi:) Eternal Dragon (thảo luận) 14:13, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

SœurSửa đổi

Tôi cũng không rõ câu đó xuất phát từ đâu, nhưng trong tiếng Pháp, sœur có nghĩa là chị, em gái hoặc nữ tu (của Thiên chúa giáo). Ma là tính từ sở hữu dùng với giống cái, có nghĩa của tôi. Vậy Em hiền như ma sœur sẽ là em hiền như em gái tôi hoặc em hiền như (một) nữ tu. Tôi nghĩ câu này theo nghĩa thứ hai. --Paris (thảo luận) 15:54, ngày 22 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Irving FisherSửa đổi

Great Depression nên dịch là Đại khủng hoảng, xảy ra trong thời kỳ 1929-1933. Còn Đại suy thoái nếu dịch ra tiếng Anh là Great Recession thì ở Mỹ sẽ được hiểu chính là cuộc suy thoái kinh tế do vỡ bong bóng nhà ở --> khủng hoảng tín dụng nhà ở thứ cấp --> khủng hoảng tài chính mới đây gây ra.--Ashitagaarusa (thảo luận) 04:30, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Cùng tham giaSửa đổi

Chào bạn, bạn có thời gian để cùng tham gia với tôi dịch/viết bài en:Oil shale economics ko?--Frankfurt (thảo luận) 01:44, ngày 1 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Xếp thể loạiSửa đổi

Chào Doanmanhtung.sc! Để xếp thể loại, bạn đừng nên chỉ thêm một dòng Danh sách các trang trong thể loại... mà nên theo các bước:

 • Tìm thể loại tương ứng tại Wikipedia tiếng Anh
 • Chép các liên kết ngoại ngữ của thế loại đó, nhớ cả liên kết tiếng Anh, cùng liên kết tới Commons
 • Xếp thể loại đó vào các thể loại lớn hơn

Bạn cũng nên chú ý xem các thể loại sẵn có để tránh việc xếp trùng. Những thông tin chi tiết, bạn có thể đọc tại Wikipedia:Thể loại. Chúc bạn thành công!--Paris (thảo luận) 01:52, ngày 2 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Có lẽ không có gì đặc biệt đâu, vẫn là hiệu suất cảng. Tôi nghĩ vậy. Bạn thử hỏi một vài thành viên kinh tế xem.--Paris (thảo luận) 14:49, ngày 3 tháng 8 năm 2009 (UTC)

ConglomerateSửa đổi

Trong câu đó có nghĩa là tổ hợp/tập đoàn xi măng lớn thứ ba trên thế giới (nghĩa kinh tế). Còn trong địa chất thì nó là cuội kết. Nghĩa thông thường thì là kết khối, kết hợp. Meotrangden (thảo luận) 10:47, ngày 7 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Bạn có biếtSửa đổi

Chào Doanmanhtung.sc! Mục Bạn có biết được dành riêng cho những bài viết mới. Vì vậy các bài được hoàn thiện dần như Kinh tế México sẽ không có khả năng được chọn. Để tránh điều này, bạn có thể lập trang Thành viên:Doanmanhtung.sc/Nháp và hoàn thiện bài ở đó trước khi đưa ra không gian chính. Bạn cũng có thể dành nhiều công sức nâng cao bài viết và đề cử bài viết chọn lọc. Mục này không có bất cứ yêu cầu nào khác ngoài chất lượng của bài viết. Chúc bạn thành công!--Paris (thảo luận) 05:33, ngày 9 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Ít sử dụngSửa đổi

Những đơn vị tiền tệ này còn lưu thông (đem thanh toán) được không. Nếu chỉ còn giữ làm lưu niệm, chơi sưu tầm chứ không đem thanh toán được thì nên nói rõ hẳn là không còn lưu thông? --Ashitagaarusa (thảo luận) 07:57, ngày 10 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Re:Giúp mình vớiSửa đổi

Tôi cứ nghĩ là mình đã sửa nó được rồi chứ, vì tôi đã test với vài trình duyệt IE khác nhau mà không thấy còn hiện tượng trên. Bạn có thể làm như sau, giữ nút Ctrl trong khi nhấn chuột vào nút refresh trong IE, xem có còn hiện tượng như vậy nữa hay không (nếu bạn bị báo lỗi gì đó, thì cứ nhấn Continue, sau đó nhấn vào liên kết bất kỳ trong trang Wikipedia hiện ra). Nếu vẫn bị như vậy, bạn có thể cho tôi biết bạn dùng IE phiên bản bao nhiêu và trên hệ điều hành nào không? Tân (thảo luận) 14:42, ngày 14 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Re: Từ điểnSửa đổi

Tôi không có bản digital từ điển kinh tế Anh-Việt nào. Nhưng có một bản như vậy ở đâyở đây. Có thể bạn phải đăng ký thành viên thì mới download được. Số mục từ của các từ điển này ít và đa phần là các mục từ của bên kinh doanh hơn là của kinh tế học. Một số mục từ không chính xác, có lẽ vì người biên soạn không có kiến thức sâu sắc về kinh tế học. --Ashitagaarusa (thảo luận) 15:32, ngày 14 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Còn đây là từ điển chứng khoántừ điển chính sách thương mại quốc tế.--Ashitagaarusa (thảo luận) 15:50, ngày 14 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Quên?Sửa đổi

Tại sao số lượng môn học kinh tế lại ít như thế? Bài này bạn đã viết xong chưa? --Ashitagaarusa (thảo luận) 17:09, ngày 24 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Thư Dự án Mạn họaSửa đổi

Thư mời tham gia dự án Mạn họa:
  Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng Dự án Mạn họa của Wikipedia với một hệ thống hướng dẫn cụ thể và tổng quát đối với các loạt bài thuộc các lĩnh vực Manga, Anime,... Để tham gia cộng tác, bạn có thể sửa đổi chủ đề mình yêu thích, hoặc đến trang dự án đăng ký làm thành viên mới hay để biết thêm chi tiết, hoặc góp ý đề xuất trực tiếp tại trang thảo luận.

--minhhuy*=trò chuyện-đóng góp 10:18, ngày 31 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Kinh tế ParaguaySửa đổi

Hoan hô nỗ lực dịch bài kinh tế khá quy mô của bạn. Bạn lưu ý tra từ kỹ hơn 1 chút và sắp xếp các thành phần câu theo kiểu logic tiếng Việt để hoàn thiện bài viết.--Trungda (thảo luận) 11:29, ngày 5 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Biểu quyết xoáSửa đổi

DMT hăng săn tìm bài viết chất lượng kém quá nhỉ. Cám ơn bạn việc làm đó (gián tiếp đóng góp cho Wikipedia)   --minhhuy*=trò chuyện-đóng góp 14:10, ngày 9 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Chào mừng 8Sửa đổi

 1. Các tiêu bản chào mừng phải được "thế" để đổ mã nguồn chứ không nhúng vào. Đó là điều mà nhiều thành viên sử dụng tiêu bản này đã làm sai mà ít người để ý nhắc.
 2. Các tiêu bản hoan nghênh từ số 7 trở về sau đều do các thành viên khác nhau tự tạo ra và chưa thấy ai đem ra hỏi cộng đồng xem là nó đã hợp lý hay chưa, mà đều được đem ra sử dụng theo thói quen và sở thích chủ quan của mỗi người. Tôi không xóa nó đi, chỉ là di chuyển nó qua trang con của người tạo ra nó. Tiêu bản bản hoan nghênh 8 đã được chuyển sang Thành viên:ĐặngMẫnQuảng/Hoan nghênh8. Nếu bạn vẫn muốn cảm thấy thích dùng, từ nay về sau, bạn vẫn cứ tiếp tục sử dụng tiêu bản với liên kết đó, nhưng nhớ, hãy "thế" tiêu bản. Và tôi cũng nhắc là tiêu bản đó có nhiều lỗi sai về mã nguồn mà người tạo nó không nhận ra.
 3. Tôi cũng sai vì chủ quan xóa tiêu bản đó đi mà không kiểm tra, cũng không ngờ là có quá nhiều trang thảo luận viên nhúng tiêu bản hoan nghênh như vậy. Tôi sẽ viết đoạn script để TVT-bot đổ mã nguồn ra, rồi sau đó sẽ xóa tiêu bản này. Bạn tiếp tục sử dụng tiêu bản bên trang của Đặng Mẫn Quảng sau khi tôi xóa nhé.

Cảm ơn. Tân (thảo luận) 14:35, ngày 12 tháng 9 năm 2009 (UTVA.

Vâng.Cám ơn bạn.Lê Thy (thảo luận) 14:49, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Re:Diễn viên điện ảnhSửa đổi

Đã viết mới bài viết này, bạn có thể vào xem và cho biết ý kiến. *--!@Thành viên:Napolion#(Andy Liang)$ .%. 12:49, ngày 15 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Dragon BallSửa đổi

Xayda là đọc tiếng việt thế thôi, chứ đúng ra là Saiyan bạn ạ Snow Rain Love Dragon Tooth (thảo luận) 13:43, ngày 15 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Ồ không đâu bạn ơi, theo tôi biết đa số các thành viên đều biết Xayda là Saiyan, để thế cũng chẳng sao, sửa gì cho mất công.

Snow Rain Love Dragon Tooth (thảo luận) 13:58, ngày 15 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Thánh Ala ơi! Bạn nhắc quan tâm tới bài Độc quyền kinh tế từ khi nào mà bây giờ mới thấy. Chúc vui. Lê Thy (thảo luận) 05:01, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)

ĐỔI hướngSửa đổi

thông cảm, tôi nghĩ Đoàn Chính Nghiêm là vua thì phải có bài rồi, tại mạng chậm quá nên ko kịp coi kết quảXiaoao (thảo luận) 16:27, ngày 17 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Động Đạt, Phú Lương, Thái NguyênSửa đổi

Bạn thử sửa lại bài này tí, Thái Nguyên mà:D--Lê Văn Vũ (thảo luận) 17:01, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Re:Quản trịSửa đổi

Tôi không rành thuật ngữ tiếng Việt cho nên không thể trả lời bạn được. Bạn nên hỏi một người hiểu biết hơn tôi. NHD (thảo luận) 07:29, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Quản trịSửa đổi

Có lẽ bạn nên hỏi những thành viên kinh tế, chứ quả thực tôi không phân biệt được chính xác hai từ quản lýquản trị. Xin lỗi bạn.--Paris (thảo luận) 13:54, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Bạn thử hỏi thành viên Ashitagaarusa xem.--Paris (thảo luận) 13:58, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Quản lý và quản trịSửa đổi

Xin phép tháo gỡ giúp Doanmanhtung một chút nhé:

 • Quản lý: Là chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc các giới khác nhau (sinh học, kỹ thuật, xã hội) nhằm bảo đảm giữ gìn một cơ cấu ổn định, duy trì sự hoạt động tối ưu và bảo đảm tực hiện những cương trình, mục tiêu của hệ thống đó. (Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tập 3 (N-S). NXB Từ điển Bách khoa. Hà Nội. 2003. trang 580.)
 • Quản trị:
1- Hoạt động quản lý một xí nghiệp hay một tổ chức kinh doanh, bao gồm quản lý các mặt sản xuất và kỹ thuật, tài chính và kế toán, thương mại, hành chính, nhân sự.
2- Bộ máy quản lý của tổ chức kinh doanh. Bộ phận này gồm cơ quan và cán bộ lãnh đạo theo trực tuyến và những bộ phận quản lý theo chức năng cũng như các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ khác. (Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tập 3 (N-S). NXB Từ điển Bách khoa. Hà Nội. 2003. trang 584.)

Theo hai khái niệm trên đây thì có thể hiểu quản trị là một bộ phận của quản lý. Với các tài liệu từ Từ điển và các sách chuyên khảo về quản lý và quản trị, bạn Doanmanhtung hoàn toàn có thể viết được hai mục từ này trên vi.wiki đấy. --Двина-C75MT 14:27, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)--

Doanmanhtung.sc thân mến! Theo những gì tôi học được từ người khác thì administration hay được dịch là quản trị (business administration = quản trị kinh doanh), còn management thì có thể dịch thành quản trị hay quản lý đều được mặc dù dịch là quản lý nhiều hơn. Chẳng hạn, administrative management thì dịch là quản trị hành chính hay quản lý hành chính đều được, project management dịch là quản lý dự án hay quản trị dự án đều được, resource management dịch là quản trị nguồn lực hay quản lý nguồn lực đều được, relationship management dịch là quản trị quan hệ hay quản lý quan hệ đều được). Những điều Minh Tâm giải thích cho bạn ở trên là đúng. Nhưng lưu ý một điều là những người giảng/học về kinh doanh khi tham khảo/dịch tài liệu tiếng Anh ít khi xem thêm cái từ điển tiếng Việt, nên mỗi người dịch một kiểu. Trong ngành nghe thấy khác nhưng vẫn đều hiểu tới đúng khái niệm. Đấy là bạn còn chưa hỏi về cái governance la gì đấy. Cái này mà dịch ra tiếng Việt thì còn loạn nữa. --Ashitagaarusa (thảo luận) 14:51, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Re: Nếu bạn muốn phân biệt rạch ròi hai từ này thì có thể nớ sẽ như sau:

1- Administration: tương đuơng với "Quản lý" nhiều hơn vì nó có một số nghĩa khác ngoài "quản lý" và "quản trị" như: thi hành, ban cấp, chính quyền. Tất cả những nghĩa này đều phù hợp với hệ thống lớn có tính phức tạp và rộng rãi hơn nên từ Administration phù hợp với "Quản lý" hơn.
2- Management: ngoài nghĩa "quản lý", "quản trị" còn là "sự trông nom", "sự điều khiển". Nó cũng được hiểu là "ban quản đốc" nên nghĩa hẹp hơn Administration và có thể tương đương với "quản trị".
Còn nếu thật rạch ròi thì chắc là không vì trên vi.wiki và một số website mở, Administration được hiểu như "hành chính viên" hoặc "điều hành viên", trong khi đó thì Management không được dùng mà thay vào đó là Moderator (người điều tiết) hoặc Sysop (System operation=vận hành hệ thống). Còn governance mà Ashitagaarusa đưa ra ở trên chỉ có một nghĩa là "sự cai quản". Từ này không phù hợp với xã hội công nghiệp - thị trường mà phù hợp với xã hội nông nghiệp - bao cấp hơn. --Двина-C75MT 15:41, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)--

Thấy chưa, tôi đã lưu ý Doanmanhtung.sc là sẽ mỗi người dịch một kiểu mà. Riêng về governance mà Minh Tâm giải thích cho bạn như trên càng cần thận trọng. Rất phù hợp với xã hội công nghiệp - thị trường là hình thức doanh nghiệp công ty cổ phần (corporate) và có từ corporate governance (từ này thì có người dịch là quản trị công ty cổ phần, hoặc ngắn gọn hơn là quản trị công ty (đến đây thì khối người bối rối không hiểu quản trị công ty và quản trị doanh nghiệp thì khác nhau thế nào:D) riêng tôi không quá yêu tiếng Việt nên giữ nguyên).--Ashitagaarusa (thảo luận) 15:57, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Trao đổi về một số địa danh Trung QuốcSửa đổi

Mình vừa thử xoá một số thông tin về địa danh trong bài Long An (định hướng) như bạn biết đấy, coi như một hành động xem phản ứng của mọi người thế nào. Thực sự mình không thích các bạn đưa nhiều thông tin về các địa danh Trung Quốc, trong khi có rất nhiều địa danh Việt Nam còn sơ khai, rất sơ khai, thậm chí không có thông tin. Nếu đưa ra những Nam Ninh, Phòng Thành... thì rất cần thiết, nhưng với Long An là tên một đơn vị hành chính cấp huyện của TQ, k có gì nổi bật thì có khi phiên âm theo kiểu bính âm (Long'an ???) còn phổ biến hơn.Hungda (thảo luận) 16:21, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Thanh BùiSửa đổi

Xin bạn hãy đến trang này và giải thích lý do biểu quyết, nếu không phiếu của bạn sẽ không có giá trị và sẽ bị gạch đi sau 7 ngày. Xin cảm ơn!

chú thíchSửa đổi

Tôi thấy mấy cái chú thích bạn để nó xấu quá,he.Bạn luôn để thế này [chú thích tham khảo], bạn có thể để như thế này trông nó đẹp hơn [chú thích tham khảo / tên tiêu đề bài báo, hoặc vài chữ để nói về cái được chú thích] tôi chỉ đang nói về các chú thích ở dạng url thôi.Trên là chỉ là góp ý của tôi thôi.Chào bạn!--Lê Văn Vũ (thảo luận) 13:13, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Xem {{chú thích web}}--222.252.141.178 (thảo luận) 13:15, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Vua LươngSửa đổi

Tôi ko biết nhiều về ông đó, và đã hỏi Trungda - người thông thạo sử Tàu.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 13:03, ngày 26 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Cám ơnSửa đổi

Tôi mới hồi phục. Chắc chỉ thỉnh thoảng mới đóng góp cho Wiki được thôi, vì sức khỏe cũng giảm sút nhiều rồi. Cám ơn lời thăm sức khỏe của bạn.Việt Chi (thảo luận) 15:27, ngày 26 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Thư ngỏSửa đổi

Bài Annie Le đã đổi hướng thành Vụ sát hại Annie Le,đã viết lại nội dung bài, và có viện lý do chứng minh cho độ nổi bật của bài. Mời bạn đọc và biểu quyết khách quan lạiHandsomenature (thảo luận) 13:41, ngày 29 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Vụ AKMSửa đổi

Cảm ơn đã nhắc vụ AKM, tôi có thể xử lý phần hình thức, còn nội dung để bàn lại với anh em đã. Mấy khẩu AK thì MInh Tâm rành hơn tôi!:*--!@Andy "Napolion" Liang và (những người bạn)%$ 13:49, ngày 29 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Đế quốc OttomanSửa đổi

Bạn từng đồng ý dùng tên "Ottoman", vì nó thông dụng nhất. Tôi cũng đồng ý, nhưng khi Sholokhov luôn luôn muốn dùng tên "Osman" nên bạn phải đi vào tranh cãi với thành viên này đấy.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 05:18, ngày 4 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Tôi sẽ biểu quyết, bạn đã hứa ủng hộ tôi nếu tôi yêu cầu để tên bài là Đế quốc Ottoman, thì phải thảo luận với thành viên Sholokhov đấy.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 15:53, ngày 4 tháng 10 năm 2009 (UTC)

NhầmSửa đổi

Bạn lưu nhầm rồi kìa,mấy bài đó là tháng 9 mà--beeline Việt Nam (thảo luận) 13:23, ngày 5 tháng 10 năm 2009 (UTC)
Tôi lại nhầm rồi, thành thực xin lỗi bạn--beeline Việt Nam (thảo luận) 13:32, ngày 5 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Thảo luận:Đế quốc OsmanSửa đổi

tôi đã bỏ phiếu đổi tên bài rồi, mời bạn tham gia giúp tôi.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 05:18, ngày 6 tháng 10 năm 2009 (UTC)

tiếc là phe ủng hộ tên "Osman" ko tin Google lắm, bạn ơi. tôi đã dùng sách của mình để trợ giúp bạn.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 10:10, ngày 6 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Bà chúa khoSửa đổi

Thú thực, tôi không phải "dân" khảo cổ và đi tầm kiếm các thần phả, mà cả 2 bà này đều tồn tại qua dân gian nên không khẳng định 100%, còn sử thì không thấy nói. Như những gì tôi biết thì cả 2 đều đúng. Thấy người ta hay "vay vốn làm ăn" và "xin lộc" ở Bắc Ninh hơn. Đền ở Giảng Võ thì chính tôi hay qua lại khu vực này, từng hơn 1 lần tình cờ chứng kiến lễ hội ra ngoài phố, có cờ lọng chiêng trống...--Trungda (thảo luận) 16:17, ngày 6 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Cái gì mình cũng nên tự khám phá thì nó mới hay,mới nhớ lâu hêy :D>--beeline Việt Nam (thảo luận) 16:27, ngày 6 tháng 10 năm 2009 (UTC)

TurkeySửa đổi

Tôi không rõ lý do bạn tạo một bài viết với tên tiếng Anh trong Wikipedia tiếng Việt? Tân (thảo luận) 09:21, ngày 8 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Cảm ơn, tôi nhầm và không cần xóa, tôi sẽ tạo thành trang định hướng vì có nhiều Turkey.--DMT (thảo luận) 09:31, ngày 8 tháng 10 năm 2009 (UTC)
Hmm, đừng nói là anh định định hướng dạng "Turkey" có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Gà tây nhé. Vì như vậy, Turkey vẫn là một mục từ bằng tiếng Anh, và nó không phải là điều Wikipedia tiếng Việt cần có, nó sẽ là phạm vi của Cuốn từ điển mở. Tân (thảo luận) 09:35, ngày 8 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Đế quốc OttomanSửa đổi

Đế quốc Ottoman, mấy ngày nay rồi. Cám ơn tham gia của bạn, 1 thành viên luôn ủng hộ để tên Osman đã "chịu thua" khi thấy số phiếu áp đảo!--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 09:40, ngày 10 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Re:Võ sĩ đạo cuối cùngSửa đổi

Cái này tôi không rành lắm, bạn có thể nhắn tin cho Thành viên:Grenouille vert. Tôi thấy bên phiên bản Tiếng Nhật họ giữ nguyên không dịch (ラストサムライ - last samurai) vì nó là tên phim của Mỹ. Thân!--King Fahd/Dammam (thảo luận) 09:55, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Thông báo về biểu quyết xóa bài Vụ mâu thuẫn ở tu viện Bát NhãSửa đổi

Tôi đã đóng biểu quyết vì nó không tuân theo Wikipedia:Độ nổi bật về "được các nguồn thứ cấp đưa tin đáng kể". Quy định và hướng dẫn đặt ra là để tránh tranh luận đối với các vấn đề rõ ràng, mà bài viết này đã quá rõ ràng. Nếu phản đối, mời vào Thảo luận:Vụ mâu thuẫn ở tu viện Bát Nhã. Tân (thảo luận) 13:17, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Ảnh hưởng sâu rộng của sự kiệnSửa đổi

Mời DMT tham gia thảo luận ở đây. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 18:19, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Thông tin về Tập tin:Map voiseysbaynlca.gifSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Map voiseysbaynlca.gif. Trang mô tả của hình hiện nay không xác định ai là người tạo nên nội dung, do đó tình trạng bản quyền là không rõ ràng. Nếu bạn không tự tạo nên tập tin này, bạn sẽ cần phải xác định người chủ giữ bản quyền là ai. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, thì những thông tin cần phải ghi là một liên kết đến trang web mà hình đó được lấy về, cùng với việc ghi lại các điều khoản sử dụng nội dung của trang web đó. Tuy nhiên, nếu người giữ bản quyền khác với người phát hành trang web, bản quyền của họ cũng nên được công nhận.

Nếu bạn đã tải lên các hình khác, hãy kiểm tra lại bạn đã ghi nguồn và thêm thẻ quyền hay chưa. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tập tin mà bạn đã tải lên tại liên kết này. Những hình ảnh không rõ nguồn gốc và không ghi thẻ quyền sẽ bị xóa một tuần sau khi bị đánh dấu, như mô tả tại tiêu chuẩn xóa nhanh. Nếu hình được giữ bản quyền theo giấy phép không tự do (theo Wikipedia:Sử dụng hợp lý) hình sẽ bị xóa sau 48 giờ sau 12:51, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC). Nếu bạn có câu hỏi xin hãy hỏi chúng tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin.

Đây là thông báo tự động của TVT-bot. Để có được sự giúp đỡ về chính sách sử dụng hình, xem Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin hoặc nhắn tin cho người chủ con bot này hoặc một bảo quản viên Wikipedia. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. 12:51, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang của thành viên “Doanmanhtung.sc/10-2009”.