Thảo luận Thành viên:Hoang Dat/đóng góp

Thảo luận đang diễn ra
Đã thực hiện
Thường ghé
W
Việc làm
Hướng dẫn
Bài viết được chọn lọc
Chủ đề Cơ Đốc giáo
I
Tuần tra các trang mới
Cấm
Chủ đề chọn lọc
Dự án Công giáo
K
Nơi để lại các lời nhắn cho bảo quản viên
Đnb
Danh sách chọn lọc
Hoangdat bot
I
Nơi nhận các yêu cầu khóa trang
Chủ đề Tin Lành
Bài viết tốt
Sửa đổi của Bot
P
Nơi chứa các trang đang chờ để xóa
Hướng dẫn
Bạn có biết
... ...
E
Danh sách bài cơ bản
Quy tắc ứng xử
Tin Tức
D
Luẩn quẩn hệ thống
Đóng góp
I
Con rối
Sửa đổi
A
Tên

Thời gian

Vào Lúc
Sự kiện
Ghi chú
Ngày 11 tháng 07 năm 2012
Bắt đầu tham gia
Bài Gioakim Lương Hoàng Kim
Ngày 19 tháng 02 năm 2013‎
Bài viết chọn lọc
Bài Thánh Giuse
Ngày 05 tháng 06 năm 2013
Tuần tra viên
Cheers!
Ngày 26 tháng 06 năm 2013
Tuần tra viên tự động
TuanUt
Ngày 11 tháng 07 năm 2013
1 năm tham gia
6,440 sửa đổi trên toàn hệ thống
Ngày 10 tháng 10 năm 2013‎
100 bài viết
Bài Martin Karplus
Ngày 21 tháng 10 năm 2013
Bảo quản viên
NHD
Ngày 08 tháng 12 năm 2013
50 bài mục Bạn có biết
Bài Bảo Nguyễn
Ngày 30 tháng 10 năm 2015
20 000 sửa đổi
Trang Chủ đề:Cơ Đốc giáo
Ngày 19 tháng 7 năm 2016
100 mục cho Chủ đề:Cơ Đốc giáo, mục Bạn có biết (tương đương 400 ý)
Trang Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/100
Ngày 23 tháng 10 năm 2019
200 mục cho Chủ đề:Cơ Đốc giáo, mục Bạn có biết (tương đương 800 ý)
Trang Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/200

Xu hướng

 Thành viên này có Tôn giáo
Đảng?Thành viên này không tham gia bất kỳ Đảng phái nào cả.
Quay lại trang của thành viên “Hoang Dat/đóng góp”.