Thảo luận Thành viên:Lê Thy/Lưu

Thảo luận Thành viên:Lê Thy/Lưu 1

Thảo luận Thành viên:Lê Thy/Lưu 2

Thảo luận Thành viên:Lê Thy/Lưu 3


Vĩnh biệt

* Nhận được tin trên FB thông báo bác đã qua đời, xin gửi lời vĩnh biệt tới một thành viên tích cực đóng góp cho trang web này, một người tôi chưa từng gặp nhưng đã được nghe anh em kể về sự hào sảng phương Nam của bác. Én bạc (thảo luận) 08:50, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • (sorry for my english) I join the pain of her loved ones and her family. Rest in peace. At a time like this, it's hard because it was one of us.I did not know him but it's always a bad news to know the death of a Wikimedian colleague. Cancer has overwhelmed him but we have to try to carry on the Wikimedia projects for those who like him despite the disease have continued to believe in this project ... the important thing is that this is not forgotten and each of us when he does a Edit an action as an administrator ... must think of him to take him to the heart in order to continue to make one of his passions live, that is, Wikipedia. The wiki is that there is a huge variety of people of different religion, but we all hope it can rest in peace. --Samuele2002 (thảo luận) 20:13, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • Bàng hoàng khi hay hung tin anh từ thế. Quen biết anh đã 10 năm và làm việc cùng anh nhiều lần trên dự án này nhưng đã 10 năm không gặp. Từ giờ trở đi em lại càng vĩnh viễn không có cơ hội được gặp anh dù chỉ 1 lần. Việt Hà (thảo luận) 20:21, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • Chúc bác yên nghỉ, cảm ơn vì những đóng góp của bác trong suốt nhiều năm qua. - jan Win (tl~đg) 21:44, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • Thật bàng hoàng và đau xót khi nghe tin một thành viên kì cựu của Wikipedia tiếng Việt đã qua đời. Kính mong chú được yên nghỉ. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 03:21, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]