SpBot tự động lưu trữ các đề mục được đánh dấu bằng {{Section resolved|1=~~~~}} sau 1 ngày và các đề mục có bình luận mới nhất quá 7 ngày. Đối với tất cả lưu trữ, xem danh sách lưu trữ.


Đổi hướngSửa đổi

Xin chào! Mong bạn đổi hướng giúp mình từ DiCaprio (1) và No Time to Die (2) lần lượt đến với các bài viết Leonardo DiCaprio (1) và Không phải lúc chết (2) nhé! Hongkytran (thảo luận) 10:36, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Hongkytran  Y Đã đổi hướng Khanh (thảo luận) 11:47, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Hoàng Ngọc HuyềnSửa đổi

Bị ăn cấm 1 lần chưa nhằm nhò gì hả bạn? [1], [2], [3]. – Tuấn Út Thảo luận 00:38, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@TuanUt bài viết tôi đặt biển không có nguồn dõ ràng chưa đủ nổi bật còn gì, nếu bạn có thêm nguồn vào có thể xóa biển thế thôi ? Khanh (thảo luận) 03:42, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ai nói bạn 'không nguồn là rõ ràng chưa đủ nổi bật' vây? Biển 'chú thích trong bài', 'cần dẫn nguồn' và biển 'dnb' chưng chơi hả bạn? Chịu khó search đi rồi hãy khẳng định, đừng 'lạm dụng biển' nữa, không phải cứ đi xóa bài là hay là chính nghĩa đâu – Tuấn Út Thảo luận 03:52, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đường đường cực BQV mấy cái nhỏ này cũng đi soi để cấm người khác có phải bạn nhỏ mọn quá đúng không rảnh thì đi tuần tra viết bài đi Khanh (thảo luận) 03:46, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hài, cấm là người khác cấm, không phải tôi cấm, nếu bạn không sai chả ai cấm bạn cả. – Tuấn Út Thảo luận 03:53, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đã tuần tra, check và treo biển "dnb" rồi. Bạn còn cố tình lạm dụng biển, giờ còn nói người khác nhỏ mọn. Tính tôi nhỏ mọn vậy đó, đừng có để tôi soi được bạn sai :)) – Tuấn Út Thảo luận 03:56, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@TuanUt Thỏa mãi đi giờ wiki còn ít người tôi cũng chỉ đi viết bài rảnh thì mới tuần tra còn bạn rảnh thì cứ việc soi lỗi sai của từng người rồi cũng nhiều người bỏ đi thôi. Khanh (thảo luận) 04:05, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi nói bạn lạm dụng, bạn đánh lạc hướng làm gì. Tập trung mà tuần tra cho đúng đi. Bạn làm đúng chả ai nói bạn được gì. Cái bạn cho là nhỏ theo tôi nó ảnh hưởng đến Wikipedia và chẳng là lỗi nhỏ chút nào. Tôi chẳng muốn nhảm với người như bạn làm gì. Bye – Tuấn Út Thảo luận 04:10, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]