Ban đang làm hại niềm tin mà bạn muốn bảo vệ. Tội nghiệp bạn !Felo (thảo luận) 12:43, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)