Thảo luận Thành viên:mxn/2006

Thêm thảo luận
Thảo luận Thành viên:MxnThảo luận Thành viên:Mxn/2017Thảo luận Thành viên:Mxn/2016Thảo luận Thành viên:Mxn/2015Thảo luận Thành viên:Mxn/2014Thảo luận Thành viên:Mxn/2013Thảo luận Thành viên:Mxn/2012Thảo luận Thành viên:Mxn/2011Thảo luận Thành viên:Mxn/2010Thảo luận Thành viên:Mxn/2009Thảo luận Thành viên:Mxn/2008Thảo luận Thành viên:Mxn/2007Thảo luận Thành viên:Mxn/2006Thảo luận Thành viên:Mxn/2005Thảo luận Thành viên:Mxn/2004Thảo luận Thành viên:Mxn/2003
Các tin nhắn gửi cho Nguyễn Xuân Minh vào năm 2006

Không còn ai theo dõi các thảo luận ở trang lưu trữ này. Xin hãy bắt đầu cuộc thảo luận mới tại trang gốc.

Chúc các bạn mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới ấm hơn đây. :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:57, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

The Christmas project

Ngọa Long 02:46, ngày 01 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Hi, you might not have seen it so I leave also a message here. Greetings birdy 05:58, ngày 07 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See wikt:is:Notandaspjall:Spacebirdy.
Thanks for your response, I updated it (I hope I got you right, if there is something else just tell me, if you want to keep it you will get a compressed version). Sorry I mixed up the last two lines. greetings birdy 01:08, ngày 08 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Sitewide bug - Firefox incompatibility?

I assume that the logo at the upper-left corner of all the pages takes you back to the main page, since the alternate text for it is "Home". However, clicking on it will just reload the currently active page when I'm using Firefox 1.5. It appears to behave properly in IE though. I also had problems switching to Vietnamese special character mode at en:MediaWiki:Edittools (it loads the Romanian characters instead). Do you have the same problems when trying it with Firefox? Nguyễn Hữu Dng 12:46, ngày 14 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Thần Tara và Đặng Hữu Phúc

My Nuong xin chào Mxn,

My Nuong đã đăng bài Thần Tara và nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Nhưng bây giờ tìm lại để edit thì không thấy. Xin cho hỏi là những bài đó đã được loại ra khỏi wiki rồi à?

Nhân tiện, xin cám ơn những chỉ giáo về cách viết bài.

Năm hết tết đến, chúc mọi sự như ý.

My Nuong 12:09, ngày 17 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Mynuong.

Picture and Template

I'm going through all the countries to change their flags (and coat-of-arms, if possible) to the pictures at Commons and the .svg form. So far, so good.

I, however, encountered some problems (bugs?) using .svg in the "Tóm tắt về quốc gia" template -- many times it works, a few times the pictures did not show up! Take a look at Anh and Đức, for example.

I've taken time to debug (if I move the picture outside of the template, it works) but, alas, no clues. Can you help and/or shed some light into the matter?

Mekong Bluesman 01:31, ngày 19 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

nhờ xóa dùm hình

nhờ anh xóa giùm hình SS-N-26, tôi tải lên từ http://milparade.udm.ru/26/contents.htm nhưng không xác định được là phải public domain hay không --Huỳnh Tường Minh 12:44, ngày 21 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Huỳnh Tường Minh.

MXN xóa luôn Hình "Olympic Mua Dong 2010.jpg" vì đã có hình khác đẹp hơn. Và có thể đổi tên "Biểu trưng Thế vận hội Mùa đông 2010.png" thành "Olympic Mua Dong 2010.png" để tất cả các Logo của TVH MD thống nhất về tên gọi. Hoặc đổi tất cả các file ảnh khác về tên "Biểu trưng Thế vận hội Mùa đông xxxx.xxx".--An Apple of Newton 10:59, ngày 27 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Những hình

Những hình trong sách chỉ ghi nguồn Thông tấn xã Việt Nam, không ghi tác giả, tôi chụp lại, dán thẻ Sử dụng hợp lý có lẽ ổn chứ. Nhiều ảnh khá hay nhưng tôi phân vân dùng GFDL hay Sử dụng hợp lý (mặc dù đã đọc hwongs dẫn). Trả lời gấp để truyền tiếp. 陳庭協 02:00, ngày 25 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Lưu Ly.

Xem giúp, làm mẫu cho mấy hình vừa truyền lên thử nhé. 陳庭協 03:21, ngày 25 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Công cụ wiki hóa

Chào Minh, tôi muốn hỏi Wikipedia hiện có dự án nào về một công cụ/dịch vụ web dùng để phân tích/chuyển đổi một văn bản thành text/html thành một văn bản khác đã được wiki hóa chưa?

Nếu có, làm ơn cho tôi xin địa chỉ để tìm hiểu thêm.

Nếu chưa, tôi có thể đề xuất khởi động dự án như vậy ở đâu?

Xin cảm ơn

Oriondream 04:58, ngày 26 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Oriondream.

Sơ khai

Sorry, I forgot, I'll rerun it. Don't make any other changes, they'll be overwritten. Nguyễn Hữu Dng 06:09, ngày 28 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.
Sure thing, any other changes? Nguyễn Hữu Dng 06:13, ngày 28 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.
OK, I'll remove them, but I'll keep the events, because they don't correspond to Gregorian years. I guess we'll just take the most salient events instead of listing all (since each entry covers many years). They are also more relevant for historic events in the Oriental world. Nguyễn Hữu Dng 06:20, ngày 28 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.

Đèn lồng

Haha, that's what I get for changing without first making sure. I guess it's just my regionalism because I've never heard "đèn lồng". I remember carrying "lồng đèn Trung Thu" each mid-autumn in the pitch-black night across the freshly harvested rice paddies when I was little. I guess people would call the type of Vietnamese I speak "tiếng nhà quê" :^). Nguyễn Hữu Dng 06:59, ngày 30 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

I went back there last summer (2004) and had a hard time understanding what my relatives were saying (they speak a rural dialect from Khánh Hòa), but surprisingly easily understood the people in Phú Yên (when I was little I had a hard time understanding them because their accent was so strong). They also said I was stuttering all the time (it got better after several days) and was using vocabulary/pronunciation that they never would use (e.g. phỏng instead of phồng for "burnt" and về instead of dzìa). Hopefully I'll show an improvement when I go back this summer. Nguyễn Hữu Dng 07:18, ngày 30 tháng 1 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.

Bot

It doesn't seem like I'll have time to program the bot for the nnnn years in this month. If you have time, would you write it? Then I can run it on my bot (since it already has bot flag). Thanks! Nguyễn Hữu Dng 04:26, ngày 03 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.
I don't think it's even necessary to read the documentation. All you need to do is loop through the years, produce the necessary text (including wiki-code) for each year, then call the library function to post the text to the page. Nguyễn Hữu Dng 04:51, ngày 03 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.
Well, don't tell it to output to a file, but output directly to Wikipedia. For example, here's the code for the canchi bot: (look in the source since wiki mangles it)
 #some constant initializations...
 def main():
  mysite = wikipedia.getSite()
  for count in range(0, 60):
    canNum = count%10;
    chiNum = count%12;
    prev = can[(count-1)%10] + ' ' + chi[(count-1)%12]
    name = can[canNum] + ' ' + chi[chiNum]
    next = can[(count+1)%10] + ' ' + chi[(count+1)%12]
    chineseName = canC[canNum] + chiC[chiNum]
    #print('#[[' + can[canNum] + ' ' + chi[chiNum] + ']]') # (' + canC[canNum] + chiC[chiNum] + ')')
    if(count%2==0):
      amduong = u'dương'
    else:
      amduong = u'âm'
    zodiac = animal[count%12]
    #print(unicode(count+1) + ' ' + name)
    intro = u'\'\'\'' + name + u'\'\'\'' + u' ([[chữ Hán]]: ' + chineseName + u') là kết hợp thứ '
    if(count >= 10):
      intro += unicode(count+1)
    else:
      intro += order[count]
    intro += u' trong hệ thống đánh số [[Can Chi]] của người [[Đông Á|Á Đông]]. '
    intro += u'Nó được kết hợp từ thiên can \'\'' + can[canNum] + u'\'\' (' + hanh[(count%10)/2] + u' '
    intro += amduong + u') và địa chi \'\'' + chi[chiNum] + u'\'\' (' + zodiac + u'). Trong chu kỳ của [[lịch Trung Quốc]], '
    intro += u'nó xuất hiện trước [[' + next + u']] và sau [[' + prev + u']].\n\n{{Can Chi}}\n\n'

    years = u'==Các năm ' + name + u'==\n\nGiữa năm [[1700]] và [[2200]], những năm sau đây là năm ' + name + u' (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):\n\n'
    for year in range(1700, 2200):
      if((year-4)%60 == count):
        if(year >= 1900 and year < 2100):
          years += u'*[[' + unicode(year) + u']] ([[' + unicode(new_year_days[year]) + u' tháng ' + unicode(new_year_months[year]) + u']], ' + unicode(year)
          years += u' – [[' + unicode(new_year_days[year+1]) + u' tháng ' + unicode(new_year_months[year+1]) + ']], ' + unicode(year+1) + u')\n'
        else:
          years += u'*[[' + unicode(year) + u']]\n'

    events = u'\n==Sự kiện năm ' + name + u'==\n\n{{Sơ khai}}'
    born = u'==Sinh năm ' + name + u'==\n'
    died = u'==Mất năm ' + name + u'==\n\n{{Sơ khai}}'
    cats = u'\n\n[[Thể loại:Can Chi]]'
    page = wikipedia.Page(mysite, name)
    #if not page.exists():
    page.put(intro + years + events + cats, comment = u'loạt bài Can Chi') 

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()
See Thảo luận Thành viên:DHN.
That's why you can send me the code and my bot can run it. Nguyễn Hữu Dng 05:23, ngày 03 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Danh pháp hóa học

Anh vừa chuyển CH4 về Methane (trong tiếng Việt và danh pháp hóa học của tiếng Việt là Mêtan). Trong Wiki tiếng Việt có mục Êtan (tiếng Anh là ethane). Tôi muốn hỏi anh, trong Wiki tiếng Việt, các chất, nhóm chức hóa học... nên được gọi theo danh pháp tiếng Việt hay quốc tế?--An Apple of Newton 18:07, ngày 05 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Trang chính

"...và cỡ chừng 2.031 hình" nên sửa lại là "...và khoảng 2.031 hình". Phan Ba 07:03, ngày 07 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

zh-min-nan article "blank"

Hello, Mxn: Thanks for the interwiki on zh-min-nan. I noticed you left an edit summary on Í-sek-lia̍t ông-kok stating "please don't force blank articles upon us like that!" Could you clarify what you mean by that? As far as I can tell, a non-stubby article does exist on that page, albeit a rather large image precedes the text (it takes a while to load, so maybe that's why you saw blank?). A-giâu 16:18, ngày 07 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:A-giâu.

I see. Thank you for taking the time to explain the situation. Unfortunately that user is behind an anonymous IP, so I'm not quite sure who it might be, though I could hazard a guess (could be dead wrong). Other than hoping he or she sees the message, if you have suggestions, please let me know and I'll see what I can do to help. I've translated the guestbook (might want to add a version with Chinese characters later on). A-giâu 08:26, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:A-giâu.

Dear Mxn, I solemnly and wholeheartedly apologize for my actions. Please forgive me. -- Peter Lee 09:42, ngày 15 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Peter Lee.

Newone.3gp

Tôi muốn gửi file Newone.3gp lên đây thì làm như thế nào?

Newone 09:03, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)newoneNewone 09:03, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Newone.

Về hợp nhất Wikipedia:Quyền về hình ảnhWikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh

Nội dung 2 bài khác nhau chứ. Wikipedia:Quyền về hình ảnh nói về việc được phép hay không được phép đăng tải trên Wikipedia. Sau khi được phép đăng tải rồi thì mới xem là dùng thẻ quyền nào cho hình ảnh. Theo tôi thì chỉ nên làm liên kết đại loại như "đọc thêm" thôi. Phan Ba 07:54, ngày 09 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phan Ba.

Địa chỉ IP

Mxn có thể hỏi những người làm admin/security cho mấy cái server của Wikipedia là có cách nào từ session của một thành viên đang logged in mà truy tìm ra được IP của máy tính người đang đăng nhập hay không? Họ có lưu lại traffic log hay các dạng log khác không? Tôi ngồi trên cùng một máy tính, mở 2 cái web browser, một cái đăng nhập một cái không đăng nhập, có cách nào biết được là cái ông Phan Ba với cái IP xxx kia là một không? Không cần gấp nhưng biết có khả năng này thì đôi khi có thể "hữu dụng". Phan Ba 11:37, ngày 09 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phan Ba.

Giấy phép

Vào Đặc biệt:Upload và chọn "Giấy phép" sẽ thấy lỗi ở #REDIRECT Template:GFDL. MXN có thể sửa giúp được không? - Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:41, ngày 10 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Tttrung/2.
Cám ơn. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:46, ngày 10 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

I agree

I totally support you in the removal of the ads, masquerading as discussions, in the Thảo luận page of the article Blog. That is a serious stretching of the rules to squeeze the ads in, and if we don't put our feet down it would create a precedent. Mekong Bluesman 03:06, ngày 12 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

Giọng California

See en:California English, en:Valspeak, Do you speak American? :-). Nguyễn Hữu Dng 01:01, ngày 13 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

That show interviewed some people from Irvine, who made a brief mention of FOB English. Nguyễn Hữu Dng 01:26, ngày 13 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.

Hình ảnh ở bài Phan Thiết

Nhờ Mxn xem lại các thẻ PD sử dụng cho 7 tấm hình trong bài Phan Thiết. Trong đó thí dụ như Hình:Btuongpt2.jpg, trên hình có ghi rõ là Photo by Joshua Bray © 2005 mà người truyền lên lại gắn thẻ PD (?). Hình:Nttpt.jpgHình:Catyriver.jpg thì thuộc về bản quyền của [1] nhưng lại cũng gắn PD (Đọc Thảo luận Hình:Nttpt.jpg). Theo ý tôi là không hợp lý. Các hình còn lại thì cũng chưa chắc là quá 100 năm để mà có thể nói là thời gian bảo hộ đã hết hiệu lực. Phan Ba 06:45, ngày 14 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Start of week

Do you have definite information about when Mediawiki considers the start of the week is? I couldn't find any mention of this, but based on circumstantial evidence I believe that it considers Sunday the start of the week (Sunday is given the value 0 for the variable CURRENTDOW). If Sunday is the start of the week, then the switching will happen on Saturday night. Nguyễn Hữu Dng 09:48, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Thảo luận Hình:Takeyo Inkjet Paper 95gsm.jpg

Nhờ Thành viên:Mxn đọc và cho ý kiến thêm trong phần Thảo luận Hình:Takeyo Inkjet Paper 95gsm.jpg. Phan Ba 10:56, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Hãng hàng không Thái Bình Dương

Đề nghị Mxn xóa hết các version mục Hãng hàng không Thái Bình Dương (tên Việt) vì nó không tồn tại. Ở VN người ta chỉ gọi nó là Pacific Airlines thôi.--Nguyễn Việt Long 13:34, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Tiêu bản:Tóm tắt về quốc gia

Đề nghị Anh sửa lại Tiêu bản:Tóm tắt về quốc gia để 2 hình quốc kỳ và quốc huy cân xứng với nhau. Anh có thể xem Ukrainaen:Ukraine để so sánh--An Apple of Newton 16:34, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

{{Tỉnh Việt Nam}}

Could you fix {{Tỉnh Việt Nam}} so that the "tỉnh ủy" section disappears when it's not defined in the article? Most articles don't have it yet. Nguyễn Hữu Dng 23:12, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

en:Template talk:LGPL

I added the interwiki link :) --24.19.197.36 01:07, ngày 19 tháng 2 năm 2006 (UTC) a.k.a. AdmrboltzReply[trả lời]

CURRENTWEEK

So is it switching over on Sunday night/Monday morning or does it use EST? Nguyễn Hữu Dng 01:25, ngày 19 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Kinh tế học

Minh ơi, Minh dịch thuật ngữ thực chứng trong bài Kinh tế học từ thuật ngữ tiếng Anh nào vậy? Từ bài tiếng Anh Economics? Thân mến --Baodo 00:27, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Baodo.
Cảm ơn câu trả lời của Minh, nhưng dùng từ thực chứng (= thực sự chứng kiến, như động từ realize: become fully aware of as a fact; understand clearly.) cho normative ở đây sai chỗ.
Normative as an adjective should be translated as "lập chuẩn/quy tắc", "có tính chất tiêu chuẩn hoá".
Góp ý chơi chút, tôi phê bình mà không giúp cụ thể có lẽ bị quở :D... Chúc vui khoẻ!.--Baodo 00:46, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:Baodo.

Diagram

Mxn xem hộ tôi phần Reversi diagram trong bài Cờ Othello, viết như thế nào bây giờ để bài chính cũng hiện lên được bảng các ô cờ đó giống ở bài bên Tiếng Anh. Cám ơn. Casablanca1911 11:12, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Bế mạc

"Lễ bế mạc" (閉幕 - closed curtains) means "closing ceremony". Unless I've been living under a rock all this past week (I probably did), the Winter Olympics are still happening. Nguyễn Hữu Dng 23:46, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Nút tuần tra

Mxn ơi, cái nút tuần tra nó biết chơi chiến thuật du kích hả? Sao có lúc tôi thấy nó hiện lên như một cái liên kết ở cuối bài về phía bên phải nhưng đa số là khi bấm vào bài không thấy "nó" đâu cả? Phan Ba 06:46, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phan Ba.

Chào Minh

Xin chào, cám ơn vì đã thêm màu cho mình nha. Ờ, cho mình hỏi chút, về việc tạo liên kết đến các phiên bản của các thứ tiếng khác nhau, Wikipedia chỉ có duy nhất một cách là ghi dòng như en:... thôi phải không? Mình nghĩ sẽ không tiện lắm để liên kết bài tiếng Việt với bài tiếng Nhật, Pháp,... vì sẽ phải mở từng trang của từng thứ tiếng lên sửa. Mình nghĩa Wikipedia nên tự động tạo liên kết dựa vào liên kết đến bảng tiếng Anh.--~+AH-ADODC+~ 15:16, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Ah adodc.

Template: Bạn có biết

The "Cộng thêm" link is not working properly. Also use "Thêm" instead of "Cộng thêm". Nguyễn Hữu Dng 06:29, ngày 28 tháng 2 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:DHN.

Template:Viên chức

Could you fix {{Viên chức}} so that the "spouse" section will appear as "phu nhân" when "vợ" is defined but as "phu quân" when "chồng" is defined to make it gender-netral? Nguyễn Hữu Dng 07:35, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

24 tháng 2

Tôi thấy câu này chưa rõ lắm: 24 tháng 2: Hiện có hơn 6.000 thành viên ở đây, do Lengocphong mở tài khoản. Ý Mxn muốn nói là Lengocphong thành viên thứ 6.000? Phan Ba 06:27, ngày 07 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phan Ba.

Liên kết nội tới VLOS

Mình muốn tạo một liên kết nội tới VLOS giống như kiểu sử dụng liên kết nội từ VLOS sang wiki tiếng Việt hoặc sang các ngôn ngữ khác theo khai báo :vi: hay :en:... vậy MXN có thể chỉ hộ mình cách tạo liên kết đó không? Baocong 03:51, ngày 08 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Baocong.

Happy Birthday!

Happy belated birthday! March 9 isn't over yet!  x19! Nguyễn Hữu Dng 05:32, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Thanks

Oh thanks! maxpayne_lhp 16:11, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Maxpayne lhp.

Tâm tình

Tôi cảm phục công lao của bạn khi đọc qua thông tin cá nhân.Cám ơn bạn ! ở VN có rất nhiều người hiểu biêt nhiều lĩnh vực nhưng hạn chế điều kiện giao lưu trên Internet, trang web này rất bổ ích ! Bangq6 23:37, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Robot

Minh xem thử có chế tạo được con Robot này không nhé:

 • Những bài viết tạo ra chỉ có vài từ...thì nó auto xoá (Thí dụ quy định 1 bài tối thiểu 30 từ).
 • Có kẻ nào đó nghịch ngợm xoá hết 1 bài viết...thì nó auto phục hồi phiên bản cũ.

Lưu Ly 23:40, ngày 14 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Lưu Ly.

Việc cần hỏi

Mxn à, tôi có việc cần hỏi một chút. Với những bài viết không có hình minh họa, có nên truyền lên wiki hình ảnh dưới dạng "Sử dụng hợp lý" không ? Nhiều tài liệu, tôi muốn truyền lên thì sợ là Wiki không khuyến khích việc làm này. Casablanca1911 08:29, ngày 25 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

Phân đạng

Do you remember where you got the term "phân đạng" from. It's in the toán học page and I assume that you mean fractal. Nguyễn Hữu Dng 07:28, ngày 28 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Cách luận âm Hán Việt từ tiếng Anh

Xin bái phục trình độ luận âm Hán Việt từ tiếng Anh của bạn. Có cách nào để tra âm kiểu đó không.Coconut1002su 09:42, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Coconut1002su.

Đổi thể loại

Chào Mxn, theo như phần thảo luận của bạn, trong phần thể loại âm nhạc của năm, những thể loại:năm xxxx bây giờ sẽ bị xóa đi và phải tạo thể loại mới là Nhạc năm xxxx thay vào đó à ? Tôi chưa hiểu rõ ý bạn trong thảo luận lắm. Casablanca1911 02:21, ngày 04 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

Trong bài Queen (ban nhạc), tôi không biết phần Notes bây giờ phải làm tiêu bản như thế nào cho giống bài bên tiếng Anh nhỉ ? Casablanca1911 07:28, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

Thanks, Mxn. Tôi muốn hỏi thêm một chút. Trước đây, tôi cũng tìm tiêu bản Dire Straits mà không thấy có [2] và lúc bắt đầu viết bài này tôi cũng đã tìm tiêu bản "City web" như ở đây rồi pick vào ô search mà không ra kết quả nào [3]. Không hiểu tôi thao tác sai ở đoạn nào mà không thấy. Casablanca1911 08:02, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

Hihi, tôi đúng là ngố thật, lại cứ đinh ninh nó là "city" chứ, vì chưa biết đến từ "cite" bên tiếng Anh. ;)). Casablanca1911 08:21, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Nhờ Minh làm giúp Tiêu bản:Citation needed, mình sang bên en: tìm thấy rồi, nhưng chẳng hiểu sử dụng thế nào. Thanks. Casablanca1911 09:27, ngày 08 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

Phiên âm sang tiếng Việt

Tôi thấy bạn phiên âm Arkansas sang tiếng Việt thành Acanso,... là chưa chuẩn lắm. "S" trong tiếng Anh sang tiếng Việt nên phiên là "x", còn "sh" trong tiếng Anh mới thành "s" trong tiếng Việt (đọc uốn lưỡi theo âm miền Trung).--Nguyễn Việt Long 17:00, ngày 04 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:VietLong.

Tuỳ theo văn cảnh

"Hình như "thời mạt thế" phổ biến nhất phải không? Hay nên để yên tên "Kaliyuga""thời mạt thế"?"
Đúng là "thời mạt thế/kiếp" là từ thường được dùng nhất, nhưng khi nguyên văn ghi những từ khác có gốc Hindi/Sanskrit chuyên về lịch Ấn Độ thì nên để "Kaliyuga ('thời mạt thế')". --Baodo 23:54, ngày 04 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

to talk off the top of one's head

Xin Minh giải thích giúp câu. 'He is talking off the top of his head' Giải thích bằng tiếng Anh cũng được. Cảm ơn nhiều. (Tmct 22:04, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC))Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Tmct.
Cảm ơn Dụng và Minh, vậy là có thể dịch thành "(nói một cách) hồ đồ". Tôi đang kiểm tra lại một đoạn dịch về Hume (Tmct 23:29, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC))Reply[trả lời]

hix hix

Các hình ảnh được truyền lên nhằm mô tả cho bài [4] mừ ? Nếu bạn cảm thấy không đúng thì , hix hix , hổng hỉu ?

thảo luận quên ký tên này là của Pham ngu lao (thảo luận • đóng góp) vào lúc 02:10, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Tôi sẽ chú ý vấn đề này nhiều hơn ..... Nếu bạn thấy khó chịu về một số hình ảnh , thì không phải một mình bạn thấy thế , chắc có khá nhiều người cũng vậy .....Tôi sẽ chú ý hơn về vấn đề này Ok !

thảo luận quên ký tên này là của Pham ngu lao (thảo luận • đóng góp) vào lúc 02:23, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Pham ngu lao.

Côn Đảo

Chào anh Minh, tôi chưa thạo công việc lắm vì vậy bài về Côn Đảo tôi sẽ cung cấp thông tin và nhờ anh biên tập lại hộ. Xin cám ơn Daidien 02:10, ngày 07 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xin chào! Chúng tôi nghĩ không thể hợp nhất Côn Đảo (như một địa danh, mặc dù có nhà tù) với Chuồng cọp. Đây là suy nghĩ hệ quả từ: Cứ nói đến Vietnam nghĩa là Vietnam War. Nguoithudo 00:14, ngày 08 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Nên thêm cảnh báo

Hôm nay khi mình sửa bài "Bệnh đường tình dục" liên tục thấy thông báo là "Chưa có bài nào thế này " , và có những lúc lòi ra cả các câu lệnh sql cũng như các trang php ! Các liên kết chợt ẩn chợt hiện như đánh đố nhau , hi hi .

Hy vọng khi mọi người sửa chữa hay làm gì đó có thể đưa ra một dòng thông báo đầu trang để các thành viên đỡ lúng túng .

thảo luận quên ký tên này là của Pham ngu lao (thảo luận • đóng góp) vào lúc 22:30, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Pham ngu lao.

Chăm quá!

Không biết Minh ngủ lúc nào mà thấy online suốt. Chúc sức khỏe nhé. Tôi đã sửa một chút bài Nghĩa trang hàng dương Côn Đảo, Minh đọc thử xem đã được chưa. Thân mến. (Tmct 08:13, ngày 07 tháng 4 năm 2006 (UTC))Reply[trả lời]

Ngày sinh của Nguyễn Ngọc Loan

Ngày sinh của Nguyễn Ngọc Loan lấy từđây Lê Thy 04:29, ngày 08 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Hiệp sĩ dòng Đền

Theo ý tôi nên để "Hiệp sĩ dòng Đền" làm mục từ chính chứ? Phan Ba 07:47, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phan Ba.

Bang hay tiểu bang

Tôi chưa hiểu sự khác nhau giữa 2 từ "bang" và "tiểu bang" khi nói về các bang của nước Mỹ. Tôi xem trên Wiki tiếng Anh cũng chỉ ghi là "state" = "bang". Tôi mới chỉ biết Alabama là một bang chứ chưa bao giờ nghe là tiểu bang Alabama. Vậy có "đại bang" không?--An Apple of Newton 08:55, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

{{Lịch sử Việt Nam}}

Could you create a table for {{Lịch sử Việt Nam}} so that it reflects the teritorial sovereignty of Vietnam like {{Lịch sử Trung Quốc}}? Chúa Trịnh and Chúa Nguyễn should be concurrent, and Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa should be concurrent with Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, and Cộng hòa Miền nam Việt Nam. Nguyễn Hữu Dng 22:32, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Also, Chúa Trịnh and Chúa Nguyễn should be the same color as Nhà Hậu Lê as they're both claiming loyalty to this dynasty. Nguyễn Hữu Dng 22:35, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.
I don't think so. I just ported over from the en version. Although it'd be nice to have the communist states in red... ;-) Nguyễn Hữu Dng 22:51, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.

Tiếng Việt

1. "Georgia là tiểu bang Mỹ thuộc miền Đông Nam Hoa Kỳ":

 • thiếu chữ "một" trước "tiểu bang"
 • thừa chữ Mỹ vì đã có chữ Hoa Kỳ. Để tiểu bang đã đủ nghĩa.

Viết lại sẽ gọn hơn mà vẫn diễn đạt đầy đủ nghĩa.

2. Cần dịch sát hơn các địa danh. Tôi không ở Hoa Kỳ nên không biết chính xác để dịch. Tôi chỉ có một số đề nghị như:

 • Đài kỷ niệm Quốc gia Fort Frederica: có thể dịch là "Pháo đài Frederica", hoặc "Khu kỷ niệm Pháo đài Frederica" hay "Đài kỷ niệm Quốc gia Pháo đài Frederica"
 • Nơi lịch sử Quốc gia Jimmy Carter: có thể dịch là "Khu lưu niệm Quốc gia Jimmy Carter"
 • Nơi lịch sử Quốc gia Martin Luther King, Jr.: có thể dịch là "Khu tưởng niệm Quốc gia Martin Luther King"
 • Đường lịch sử Quốc gia Đường Nước mắt: có thể dịch là "Con đường Nước mắt"

--An Apple of Newton 05:49, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.
Ok. Mà còn chữ "tếo" trong "vụ tếo liên quan" phải là "tếu" (tếu táo, lạc quan tếu). Tôi sẽ cùng anh sửa chữa các bài về tiểu bang nước Mỹ theo văn phong tiếng Việt.--An Apple of Newton 06:19, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Anh nên xem kỹ những phần dịch lại của tôi vì tôi không thực sự giỏi tiếng Anh. Anh nên đối chiếu (so sánh) với bài viết tương ứng trên Wiki tiếng Anh.--An Apple of Newton 15:25, ngày 13 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Hoa tán và cành hoa

Hoa tán (umbel) là một thuật ngữ trong thực vật học để chỉ một kiểu hình thành ra cụm hoa, trong đó các hoa sắp xếp gần như đồng tâm. Cành hoa (raceme) cũng là một thuật ngữ trong thực vật học để chỉ một kiểu sắp xếp các hoa nhỏ có cuống dọc theo trục của cả cành lớn. Vương Ngân Hà 07:03, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Vương Ngân Hà.

Civil War and Revolutionary War

I've noticed that you twice translated Civil War as Cách mạng Mỹ, which actually refers to the Revolutionary War - American Civil War translates to Nội chiến Hoa Kỳ (once in The New York Times) and another time in Georgia). I haven't looked at other places but keep that in mind when translating. Nguyễn Hữu Dng 15:59, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

Tôi biết 2 tên "Tối cao Pháp viện" và "Tòa án Tối cao" cùng một nghĩa và anh đã redirect tới nhau. Nhưng nếu viết các bài về các nước khác thì sẽ xảy ra tình trạng không thống nhất về tên gọi. Tôi nghĩ nên để tên chính là "Tòa án Tối cao", vừa đúng tiếng Việt (Tòa án), vừa đúng trật từ giữa từ "Tòa án" (Pháp Viện) và "Tối cao".--An Apple of Newton 03:11, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.
Sorry vì tôi không để ý toàn bộ lịch sử của trang này, tôi chỉ thấy anh là người ở dưới cùng mà không mở tiếp. Một lần nữa xin lỗi anh. --An Apple of Newton 06:25, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Chúa Giê-xu

Minh thân mên, Tôi đề nghị nên di chuyển trang Giê-xu thành Chúa Giê-xu, vì như thế phù hợp với danh xưng được sử dụng trong khá nhiều bài viết thuộc trang Kitô giáo. Tôi nghĩ cũng cần nên có sự thông cảm (hoặc tôn trọng) dành cho người đóng góp, dù trên nguyên tắc đây là sản phẩm chung với sự đóng góp của mọi người. Cám ơn về những giúp đỡ của Minh từ khi tôi đến làm quen với wiki cho đến nay.TCN 06:45, ngày 17 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:TCN.

Chưa rõ

Trong một số tài liệu tôi từng đọc,có một số viết tắt là 3 K.Tuy nhiên trong bài viết Tiếng Anh tiiu không thấy viết vậy,tôi đưa vào để tham khảo thêm.Tôi sẽ tìm thêm nguồn của từ này.Bùi Đình Thiêm 08:20, ngày 22 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Bùi Đình Thiêm.

Cám ơn bạn Minh!

Cám ơn bạn thông báo về ngày mình đăng ký thành viên của Wikipedia. Về cách sử dụng Wikipedia với mình mới là A, B, C... thôi. Lúc đầu cứ viết lung tung, nhiều người có vẻ phát bực. Vì chưa biết nhiều, nên mắc lỗi. Nhiều bài của mình thấy Minh sửa lại. Xin cám ơn. Còn có nội dung nào không ưng thì xóa đi hộ.Daidien 15:46, ngày 23 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Daidien.

Quyền quản lý

Chào Minh, hôm trước bạn có đề cử tôi làm quản lý ở đây, nhưng vì lý do cá nhân nên tôi từ chối. Hiện giờ trong khi viết cho Wiki, tôi hay có nhu cầu xóa bài, vì mình viết nhầm hoặc thỉnh thoảng có những bài thấy có thể xóa ngay không cần thảo luận. Vậy tôi có thể cho tôi chức năng đó không? Cảm ơn nhiều!--Docteur Rieux 17:04, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Docteur Rieux.

Tiếng Việt Nam

A quick search on Google for "Tiếng Việt Nam" yielded ~800k results from mostly non-notable sites. Those sites using this phrase seem to be translating text from another language without thinking (Vietnamese language, 越南语 Việt Nam ngữ). Searching for "Tiếng Việt" yielded ~70 mil results, about 2 orders of magnitude more. And these sites are big sites: BBC Vietnamese, vi.wiki, Thông tấn xã Việt Nam, Vietnam Net, etc. The Vietnamese you usually hear outside of Vietnam are hardly pure Vietnamese, but have been influenced by English (Vinish, if you like). Also see Thảo luận:Tiếng Việt Nam. Nguyễn Hữu Dng 07:44, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.
I highly doubt native speakers would mangle the name of their own language, unless they were speaking to non-native speakers and wishing to use a form more similar to the non-native speakers. One page from Louisiana I can find uses "tiếng Việt". I doubt you'll find any "trường Việt Nam ngữ" in Louisiana, only "trường Việt ngữ". Calling Spanish "tiếng Mễ" is prevalant around here, but that doesn't make it proper in formal usage. Nguyễn Hữu Dng 14:47, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.
All of the documents you found are translated from English. They can be attributed to careless translators. Nguyễn Hữu Dng 21:47, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.
I couldn't see where OCC called the language "tiếng Việt Nam" except for here, which is a copy of en.wiki before I edited that article. All the other uses of the term in popular Vietnamese websites seem to be when comparing it to other languages. And of course, "Vietnamese" when translated literally into Vietnamese is "thuộc về Việt Nam", thus "Vietnamese language" -> "tiếng Việt Nam". Nguyễn Hữu Dng 18:51, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
See Thảo luận Thành viên:DHN.
See Thảo luận:Tiếng Việt Nam for some reasons why it's incorrect; chief among them is that there's no such country named "Việt Nam" until the 19th century (and only unofficially until the 20th century). The language, however, had been around for thousands of years. Nguyễn Hữu Dng 01:11, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Hành chánh viên và quyền gỡ bỏ sysop

Bạn xem lại hành chánh viên có quyền "rút cấp thành viên Wiki khác" khỏi chức admin không? --Á Lý Sa (thảo luận) 08:50, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Arisa.

Email

Tôi vừa nhận được 1 email từ wiki@wikimedia.org với tiêu đề (Subject) Mật khẩu Wikipedia có nội dung: "Ai đó (có thể là bạn) có địa chỉ IP 89.102.96.139 đã xin gửi mật khẩu mới tới thư điện tử của bạn. Mật khẩu mới của “Apple” là “xxxxxxx”. Bạn nên đăng nhập và thay đổi mật khẩu này".

Tôi không hiểu việc này vì mật khẩu cũ tôi vẫn dùng được. Anh thử tìm hiểu và giải thích cho tôi nhé. Cám ơn anh. --An Apple of Newton 10:55, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Cám ơn anh đã chỉ giúp. Tôi đã gửi thư.--An Apple of Newton 11:33, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

I'm back

Thank you for the welcome home words. I can see that everyone was doing much better than just "holding the fort". Let me catch my breath and I promise I'll jump right into the new article and start editing them.

How are you? Ready for final exam? Trying to better your A+ averge? ;-{)>

Mekong Bluesman 19:34, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

Linguistic terms

See Thành viên:Baodo/LinguisticTerms. Nguyễn Hữu Dng 01:59, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Bài thảo luận

Cho tôi hỏi, làm sao để biết được bài thảo luận của mình ở trang thảo luận của bài viết nào đó đã có người trả lời lại, trừ cách quay lại xem trực tiếp? Cảm ơn nhiều ! Bùi Đình Thiêm 06:18, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Bùi Đình Thiêm.

Cảm ơn Minh, tôi sẽ thử. Bùi Đình Thiêm 06:26, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Bản quyền

Hình này do tôi chụp như vậy phải làm sao? Phần hướng dẫn khó hiểu quá! Lê Thy 08:12, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Lê Thy.

CarlKenner

Hi. I need someone to unblock me at English Wikipedia. A vandal with Administrator priveliges blocked me for reporting his friend for vandalism, uncivility and violation of the 3-revert rule. Also someone needs to undo the vandalism of the en:Elections in Cuba article.

CarlKenner 11:25, ngày 5 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:CarlKenner.

TikiWiki

Tôi muốn xây dựng 1 4rum trên Thư viện Khoa học nhưng lại tình cờ phát hiện ra mã en:TikiWiki đã có tích hợp nhiều module khác nhau trong đó bao gồm cả 4rum. Tôi muốn xin Minh một vài lời khuyên/comments.

 1. TikiWiki có nhược điểm gì? (so với MediaWiki)
 2. How to convert MediaWiki pages to TikiWiki?
 3. Muốn khởi động dự án Việt hoá file lang của Tiki thì ở đâu?

Cám ơn Minh, Vietbio 08:20, ngày 7 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Vietbio.

Registering on behalf of another

Is it possible to register an account on behalf of another person? I just saw somebody doing that in the new user log. Nguyễn Hữu Dng 03:14, ngày 8 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Iran

Ban Minh oi, ban dang hoc tieng Viet phai khong? Vay ma ban lai nhan xet bai 'Iran ' bi sai nhieu loi chinh ta, ban da nhan xet dung chua? Tieng me de cua toi la tieng Viet day .

 Dear Minh, are you getting to study Vietnamese language? but did you have remarks on 'Iran' about some mistakes , is your remark is right or not? my Mother tounge is Vietnamese 

Freindly, a member in WikiTiengViet.

thảo luận quên ký tên này là của Thái Joon (thảo luận • đóng góp) vào lúc 05:01, ngày 8 tháng 5 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Thái Joon.

Hình trên tiêu bản vi phạm bản quyền trên IE 6

Tiêu bản vi phạm bản quyền xem trên IE 6 trông khá xấu do hình bị "rơi" xuống dưới. Bạn có thể sửa lại được không?193.52.24.125 08:09, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:193.52.24.125.
Cám ơn trước. 193.52.24.125 08:15, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Tôi vẫn gặp lỗi này từ khi tiêu bản này mới ra đời. Tôi dùng IE 6.0.xxx WinXP SP2 Francaise. 193.52.24.125 08:18, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:193.52.24.125.
MediaWiki:NoarticletextMediaWiki:Newarticletext tôi cũng thấy vẫn hoạt động bình thường. Chỉ riêng Tiêu bản:Vi phạm bản quyền là có hình rơi về bên dưới, góc phải (che mất các lời nhắn).193.52.24.125 08:23, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Vậy có gì đó liên quan đến "onload", một động tác nào đó thực hiện khi cửa sổ đã nạp xong khiến hình bị "di cư"193.52.24.125 08:26, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:193.52.24.125.
Theo tôi lỗi có thể liên quan đến Tiêu bản:Hình tượng. Tôi thử dùng hình trực tiếp thì không sao. Cả MediaWiki:NoarticletextMediaWiki:Newarticletext đều không dùng tiêu bản này thì không sao. 193.52.24.125 08:45, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:193.52.24.125.

Problem on IE 5, Win98 SE4

I just tested this website on IE5, Win98 SE4, and it looks like the top half of the main page can't display the Unicode font correctly, while the bottom half displays fine. You can try it yourself by using the BrowserPool client. Nguyễn Hữu Dng 23:30, ngày 14 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Lịch sử Chăm pa

Nhờ Minh xòa hộ Thể loại:Lịch sử Chăm pa--Docteur Rieux 23:19, ngày 16 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Trường Polytechnique

Minh đừng làm những trang đổi hướng vội, hãy xem Thảo luận:Trường Polytechnique--Docteur Rieux 18:53, ngày 18 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Bảng vua Việt Nam

Theo lời giới thiệu của Dụng, nhờ Minh khi nào rỗi kẻ giúp bảng vua Việt Nam, xem Thảo luận:Vua Việt Nam. Cảm ơn nhiều--Docteur Rieux 20:39, ngày 18 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Hi, lại phải nhờ tiếp. Cậu có thể thêm một cột chú thích vào bảng vua Việt Nam giúp tôi không. Chỉ cần làm mẫu một bảng thôi, còn lại tôi sẽ bắt chước được (hi vọng thế)--Docteur Rieux 19:37, ngày 23 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Docteur Rieux.

Tôi làm thử theo sáng kiến của Minh và thấy Ok đấy--Docteur Rieux 20:11, ngày 23 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Docteur Rieux.

Khoảng cách giữa các điểm trên Quốc lộ 1A

Tôi có tư liệu về khoảng cách giữa các điểm của Quốc lộ 1A. Muốn gửi cho bạn và nhờ bổ sung vào mục Quốc lộ 1A. Email của bạn thế nào nhỉ? Chúc vui vẻ. Bigland 14:18, ngày 20 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Bigland.

Mã tính toán

Correct use: {{#ifexpr: {{#expr: phép tính}} | đúng | sai }} I also took me quite a while to figure that out. Have fun.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 17:56, ngày 23 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Tttrung.
Well, I suppose you are right then. Thanks for pointing out. Strangely enough, I have just tried a dozen minute ago and it did not worked that way. But may be I had done something wrong. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 18:09, ngày 23 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Tích cực

Chào bạn,

Bạn thường là người rất tích cực sửa các bài mới xuất hiện. Tuy nhiên, có nhiều bài trong đó, người viết đang sửa dở dang. Bạn nên kiên nhẫn đợi người viết rời Wikipedia một thời gian rồi mới sửa; để tránh sửa đổi mâu thuẫn. Có những thành viên có thể bị mất toàn bộ sửa đổi của họ nếu có sửa đổi mâu thuẫn xảy ra. Mời bạn đọc Thảo luận Thành viên:G.G#Phải chia tay wiki quáThảo luận Thành viên:Lê Minh Khôi#Bình tĩnh, Thảo luận:Cơ chế độc lực của vi khuẩn, Thảo luận Thành viên:Nguyễn Thanh Quang#Xem lại những lời phát biểu.

Hy vọng là hướng dẫn này giúp ích cho bạn và mọi người.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 07:04, ngày 25 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Lê Minh Khôi.

Cảm ơn bạn nhiều. Hiện tôi đang sửa theo những gì bạn đã góp ý. Xin lỗi vì những lời nóng nảy. Mến. Lê Minh Khôi 08:21, ngày 25 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Gỡ bỏ bảng chất lượng kém

Mời thành viên Mxn đọc lại bài Tài nguyên sinh vật Việt Nam xem có thể gỡ bỏ bảng chất lượng kém chưa? Lê Thy 04:24, ngày 26 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Vote for my bug

Thanks for your links to en:Template:prod. I will change {{Chất lượng kém 2}} accordingly. By the way, I am envisaging a template without "subst:", by using newly proposed variables at MediaZilla:6092. The new variables could save a burden of "subst:", and be applicable to "automatic" template on upload page. If you think these are useful, please vote.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 08:11, ngày 26 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Phiền tý

Nhờ Minh dịch giúp đoạn "by six educated, middle-class Confederate veterans" , Cảm ơn nhiều !Bùi Đình Thiêm 03:10, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Bùi Đình Thiêm.

Đúng là bài viết này khó dịch quá.!Bùi Đình Thiêm 12:12, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Confederate States of America, tôi nhớ có sách giáo khoa dịch là Hiệp bang. Cốt là phân biệt được với phe Union là quân "Liên bang". Avia (thảo luận) 03:45, ngày 29 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Avia.

Thay đổi trang thời sự

Liệu bạn có thể thay đổi trang thời sụ được không ? nên chuyển thời sự sang cột ngang (rộng) ở trang chính, như vậy mình chỉ mất 5-6 dòng mà lại dễ theo dõi, tậm chí có thể cho tăng thêm số lượng tin tức, làm tăng sự hấp dẫn của Wikipedia thời sự.--Duongdttt 16:49, ngày 29 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Duongdttt.

Mời tham gia biểu quyết

Hệ thống phân loại người Việt theo tỉnh tưởng là đã ổn định, nhưng mới có Thành viên:Hương sơn phu tử không đồng ý và muốn bổ sung tiêu chí mới. Mời bạn tham gia thảo luận/biểu quyết tại Thảo luận Thể loại:Người Việt theo tỉnh. (Tmct 07:25, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC)).Reply[trả lời]

Bỏ phiếu

Hình như "ông tổng" vẫn chưa cho ý kiến trong Thảo luận Wikipedia:Những người muốn quyền quản lý/Điều lệ#Cập nhật? Tình hình bảng đầu (quyền bỏ phiếu nói chung của một thành viên) và bảng cuối (Số phiếu tối thiểu cần có cho các cuộc bầu cử/bỏ phiếu khác) vẫn chưa rõ ràng.Phan Ba 07:38, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

chao bac!

ha ha! hom nay sau mot hoi mo mam, em da den day.
Truoc tien cho em xin loi vi khong the dung dau,(vi em chua biet su dung trang nay) va cung vi the ma mong bac huong dan em cach su dung trang nay voi, hu hu khong co ai cho em hoi ca,hic hic!
motsach9823@yahoo.com

Việc chuyển hướng bài viết từ "So sánh các trang web cung cấp tệp torrent" thành "So sánh các trang web cung cấp tệp BitTorrent"

Tôi là một người rất hay dùng BitTorrent để tải phần mềm mình cần. Theo tôi việc sửa chuyển hướng như trên là không hợp lý. Vì torrent và BitTorrent là hai từ hoàn toàn khác nhau. BitTorrent là một từ chỉ giao thức đồng thời là một chương trình BitTorrent client (điều này không cần phải nói nữa, đã có định nghĩa rồi), torrent là một từ chỉ phần mở rộng của tệp. Thực tế các trang web cung cấp tệp torrent là cho tải tệp torrent về (Tệp torrent này đã được chú giải chi tiết trong bài BitTorrent). Vì vậy việc thay thế torrent thành BitTorrent là không hợp lý. Tôi xin hỏi luôn là liệu tôi có thay đổi lại được không. Nếu tôi không thay đổi được, bạn có thay đổi lại được không vì tôi thấy nó không hợp lý cho lắm. Clound 10:00, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)CloundReply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Cloud.

Nhờ giải nghĩa

Nhờ Minh giải nghĩa giúp tôi câu "tiếng Anh hiện đại" này với, giải nghĩa bằng một câu tiếng Anh tương đương là hay nhất. (context ở đây là triết học, empiricism)

"No one can take us behind the daily experiences."

Thanks, Tmct 21:05, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Tmct.

Cảm ơn Minh, tôi vừa hỏi Mekong Bluesman. Tmct 21:56, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Minh thân mến

Tôi muốn bàn bạc với Minh đôi điều về tên gọi trong các bài viết thuộc thể loại Ki tô giáo, để tìm sự đồng thuận, không phải để tranh luận. Có lẽ trong tất cả lĩnh vực được đề cập đến trong Wiki tiếng Việt, chỉ có thể loại này bị vấp phải sự bất đồng về tên gọi. Chúng ta là nạn nhân của lịch sử. Không giống những nước có truyền thống Cơ Đốc, hai cộng đồng Cơ Đốc giáo tại VN không thống nhất với nhau về tên gọi dành cho cùng một nhân vật hay một sự việc, mặc dù khoảng năm 1973 (theo trí nhớ, nên có thể không chính xác), hai giáo hội gần đi đến sự hợp tác để xuất bản một Kinh Thánh chung, nhưng rất tiếc dự án này đã không thành. Cho đến nay, những người anh em Cơ Đốc tại VN phải chấp nhận một thực tế đáng buồn là vẫn phải duy trì hai hệ thống thuật ngữ khác nhau, dù cả hai đang cùng trình bày về một sự việc.

Dù là một người Tin Lành, và là người đóng góp bài viết, tôi vẫn thích dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ trung gian khi gặp phải vấn nạn này (và cố chú thích cả hai tên gọi khi có thể), thí dụ như Peter (Phê-rô hoặc Phi-e-rơ), nhưng tôi không thể làm như vậy trong tất cả trường hợp liên quan, vì là bất khả và chỉ làm bài viết rắc rối hơn. Có khi, các bạn khác đã góp phần bổ sung như bài Mười hai Sứ đồ, có bạn đã thêm vào "còn gọi là Mười hai Tông đồ hoặc Mười hai thánh Tông đồ", đã giúp cho bài viết hay hơn và hoàn chỉnh hơn.

Khi tôi gởi bài Tân Ước, Minh đã chuyển toàn bộ những danh xưng tiếng Anh (có tính trung lập) sang thuật ngữ Công giáo mà không cần thảo luận để tìm sự đồng thuận, tôi không biết điều đó có phù hợp với tôn chỉ của Wiki hay không, nay Minh lại làm điều tương tự với bài Giê-xu. Nếu tôi đợi Minh gởi một bài hoàn chỉnh về Ki tô giáo, rồi khoan thai ngồi thay thế tất cả thuật ngữ Công giáo của bài ấy bằng thuật ngữ Tin Lành, thì Minh sẽ nghĩ sao về nhân cách của tôi?

Theo tôi, nguyên tắc chung nên là tôn trọng cách dùng từ của người đóng góp, trừ khi người ấy dùng sai ý nghĩa. Ý của Minh thế nào, TCN 11:20, ngày 8 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:TCN.

Cho đến nay Bản dịch Kinh Thánh năm 1926 là phổ biến nhất trong cộng đồng Kháng Cách tại VN, tôi cũng trích dẫn từ ấn bản này (xin xem Quá trình phiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Việt). Minh nói đúng, cần có chú thích cho bản dịch được trích dẫn, nhưng tôi không biết phải chú thích như thế nào, ghi đầy đủ Bản dịch Kinh Thánh năm 1926, có dài và rườm rà quá không? còn chú thích bằng cách ghi tắt, ví dụ như BDKT 1926 tôi e rằng không ai hiểu hết. Tôi chưa tìm thấy tiền lệ cho điều này nên đành để trống vậy.

Người Tin Lành không "giữ nguyên các tên tiếng Anh". Như đã giải thích với Minh, vì muốn trung lập nên tôi thường dùng tiếng Anh (kèm theo chú thích khi có thể) với mục đích giúp cả người Công giáo và người Tin Lành hiểu được. Cũng chỉ là giải pháp tình thế mà thôi, nên ý tưởng "viết một loạt bài về Ki tô giáo để không cần phải chú thích" là một ý tưởng hay, nếu thực hiện được thì có thể giúp giải quyết phần nào vấn nạn này. Nhưng tôi không chắc là mình có thể góp phần vào một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức như dự án này, ít ra là lúc này. Dù sao, xin cảm ơn Minh về lời mời cộng tác. Chúc Minh thành công trong kỳ thi tuần tới.TCN 14:38, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:TCN.

Sửa hộ bài tàu hỏa nhé.

Chào anh Minh, bài mới viết thô. Nhờ Minh sửa giúp nhé cám ơn. Bigland 05:26, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Bigland.

Chuyển bảng

Làm thế nào để chuyển bảng thông tin cơ bản từ en:Leipzig hoặc de:Leipzig sang vi:Leipzig ? --Duongdttt 17:40, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

About administrator

See Användardiskussion:Joakim Löfkvist

Hello again! It is fine with me if you take away the administrator right from me. I started this Wikipedia for the Vietnamesespeaking and I am happy that it is finally working as good as it is. Good luck in the future! I have knew projects to start. ISOC Vietnam and W3C Vietnam is no longer active but maybe in the future. Joakim Löfkvist 19:39, ngày 13 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Có hai bài viết trình duyệt Opera

Do lỗi của tôi trước khi viết bài đã không kiểm tra xem có bài trình duyệt Opera chưa nên dẫn đến có 2 bài về trình duyệt Opera. Minh có thể giúp tôi thống nhất hai bài về trình duyệt Opera được không. Thành thật xin lỗi các bạn quản lý về sự thiếu sót này.Clound 23:00, ngày 13 tháng 6 năm 2006 (UTC)CloundReply[trả lời]

Cám ơn Minh đã giúp giúp hợp nhất hai bài. Minh có thể cho tôi hỏi vài điều được không:

 1. Tôi có thể tự hợp nhất hai bài được không
 2. Tôi đang muốn gửi ảnh về các trình khách BitTorrent tự do vào trang wiki, không biết việc này có vi phạm bản quyền không. Vì tôi thấy các ảnh của trình khách BitTorrent ở trang tiếng Anh đều có bản quyền. Nên tôi chưa dám chụp ảnh màn hình ở máy tính của mình gửi lên.Clound 05:08, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)CloundReply[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:Cloud.

Đổi tên

Minh có thể giúp mình đổi tên được không, từ Clound -> Cloud (Bỏ n đi). Nếu được cho mình cảm ơn nhiều. Clound 15:59, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)CloundReply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Cloud.

Domain Name System

Nên đổi tên Domain Name System thành DNS hoặc Hệ thống tên miền, không nên để tiếng Anh như vậy--duongdttt 03:14, ngày 24 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Duongdttt.

Wikisource

Minh à, sao ở bên en:Wikisource, tôi tìm mãi phần "Viết trang mới" mà không thấy đâu nhỉ ? Minh chỉ giúp cách nào để tạo trang mới ? Cám ơn. Casablanca1911 06:37, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

Protection policy

Minh à, bạn có thể dịch hộ mình bài en:Wikipedia:Protection policy được không ? Có một số thông tin cần thiết cho Wikipedia tiếng Việt, mình dịch lại sợ không "khách quan". Bao giờ rảnh, Minh dịch giúp nhé. Cám ơn. Casablanca1911 04:44, ngày 3 tháng 7 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Dữ liệu nhân vật

Mxn cho dữ liệu nhân vật vào các bài để làm gì vậy, khi mà nó không hiện lên ? Casablanca1911 04:17, ngày 4 tháng 7 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Casablanca1911.

About those bots

Is there any way to encourage all the bots to get their flags so that their changes won't clog up the Recent changes list? Mekong Bluesman 00:20, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

Your talk page is long and I had to download it into a text editor to write the last message, that's why I chopped off the extra spaces while writing. It's a bad habbit that I won't do again. Mekong Bluesman 05:26, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

Có thể khắc phục lỗi trong IE

 • Minh thử cho thêm margin-top: 15px; vào trong đoạn code của bảng kí tự đặc biệt đó.

Code hiện tại:


<div id="editpage-specialchars" class="plainlinks" style="border-width: 1px;
border-style: solid; border-color: #aaa; padding: 2px">

bổ sung margin-top: 15px; thành:


<div id="editpage-specialchars" class="plainlinks" style="margin-top: 15px;
border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #aaa; padding: 2px">

--Nguyễn Thế Phúc 00:43, ngày 22 tháng 7 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Thể loại:Huân chương và huy chương Việt Nam

Anh xem tại sao trong thể loại này có tới 2 bài cùng tên Huân chương Ðộc lậpHuân chương Độc lập. Chúng có cùng tên (?) và khác nhau về lịch sử. Tôi thấy địa chỉ Internet của chúng khác nhau 1 chút ở con số 3 (C3%90) và 4 (C4%90): [5][6].--An Apple of Newton 18:52, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Thành viên nhiều tài khoản

Wikipedia có cách nào để phát hiện một thành viên sử dụng nhiều tài khoản để tham gia biều quyết hay thảo luận không? An Apple of Newton thảo luận 03:29, 3 tháng 8 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Tôi, anh Trung và bác MB hơi nghi ngờ khi tham gia biểu quyết phục hồi bài. Có 3 tài khoản nghi ngờ. Trong đó có 1 tài khoản mới mở ngày 2/8 nhưng đã có thể sửa chữa, truyền hình, ghi giấy phép rất thành thạo và có thể tìm ngay ra mục phục hồi bài này.

Còn về ứng cử tại Wikipedia:Những người muốn quyền quản lý, tôi chưa hiểu vì ứng cử quản lý có liên quan đến chuyện kiểm tra tài khoản hay không? Anh, anh Dụng và anh Hiếu có kiểm tra được không? Các anh kiểm tra được là đủ rồi.An Apple of Newton thảo luận 03:45, 3 tháng 8 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Tôi sẽ thử làm theo chỉ dẫn của anh. Tks. An Apple of Newton thảo luận 03:58, 3 tháng 8 2006 (UTC)

Xin cảm ơn.

Cảm ơn Minh đã giúp mình nhé! Chúc bạn vui. thảo luận quên ký tên này là của Lê Mậu Duy Quang (thảo luận • đóng góp) vào lúc 01:38, ngày 3 tháng 8 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Useful idea?

Before getting away for a vacation, you should visit Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý/Đầu and put in the time you're supposed to be away so that people who wish to leave a message to a sysop know whether you're in.

I don't know whether the same idea should be put at other places than Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý.

Mekong Bluesman 07:25, 3 tháng 8 2006 (UTC)

Tiêu bản:Tóm tắt về ngôn ngữ

I don't know what you have done to the template but all the language articles (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp...) are broken. Or is that the result of what that IP did yesterday? Mekong Bluesman 02:08, 8 tháng 8 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

Lính Mỹ‎

Nhờ Minh khóa trang này lại. khi nào thảo luận xong mới cho sửa.--Bui Duong (thảo luận) 02:29, 8 tháng 8 2006 (UTC)

khủng hoảng tài chính Đông Á

Nhờ Minh dịch giúp cho 1 đoạn trong phần lịch sử, do người viết không chuẩn nên khó thoát nghĩa.--Bùi Dương 08:15, 8 tháng 8 2006 (UTC)

Bổ sung Tôn Tử

Đề nghị Mxn vào bổ sung ngày tháng? Newone 01:15, 11 tháng 8 2006 (UTC)

Methinks a special logo for the 10,000th article is in order, ¿no? Nguyễn Hữu Dng 23:00, 16 tháng 8 2006 (UTC)

I was thinking of using the balloons to make out the digits of 10000 or something. We should definitely have the 10000 featured prominently in the logo, sort of like this ru:Изображение:Wiki100k5.png. Nguyễn Hữu Dng 03:55, 17 tháng 8 2006 (UTC)
See Thảo luận Thành viên:DHN.
It looks as if Hình:Balloons-aj.svg has layered balloons (unlike the image I used), which would allow us to separate the balloons and use them as zeroes. Unfortunately, I don't have a program that can import SVG files, and I definitely don't have the time to manipulate the SVG code by hand. It wouldn't take so long for me to replace the W and the two puzzle pieces below it with red letters v–ạ n, though. If you want to try, I can e-mail you the Paint.NET file I used. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:06, 17 tháng 8 2006 (UTC)

Church and Nhà thờ

We know that in English the word "church" can either mean a physical building at which a congregation worships (eg., the church up the street the she has gone to for the last 40 years burned down last night) or, when capitalized, mean the religious organization that a church is affiliated with (ẹg, the Catholic Church, the Unitarian Church, the Church...)

Such construction does not exist in the Viet language. A "nhà thờ" is always a building one goes to worship, a "nhà thờ Công giáo" is one with Catholic affiliation; by capitalizing the word "nhà thờ", no matter how many time and how large, one cannot equate it with the religious organization known as Roman Catholicism.

Hence, when you redirected "Nhà thờ Công giáo La Mã", "Nhà thờ Công giáo", "Nhà thờ Công giáo Rôma" to "Giáo hội Công giáo La Mã" you have created an association that never ẹxists

Mekong Bluesman 15:48, 24 tháng 8 2006 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman.

Tháng 1

Tháng 1 trong tiếng Việt thường được gọi là tháng Giêng. Ít người gọi là tháng Một. Trong văn học thì người ta cũng dùng tháng Giêng nhiều hơn. Thân.

Nguyễn Dương Khang 20:56, 31 tháng 8 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Neoneurone.

Stylesheet fix

Could you fix the stylesheet so that spoiler div classes and stub div classes don't have lines taking up the whole page? They mess up horribly when there's an infobox. See Xứ tuyết. Nguyễn Hữu Dng 06:45, 16 tháng 9 2006 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Đô vật hay tay vật

Theo tôi biết thì từ "đô vật" được sử dụng nhiều hơn từ tay vật. Có thể 2 từ này đồng nghĩa nhưng từ đô vật phổ biến hơn. An Apple of Newton thảo luận 04:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Tiêu bản PD-user

Với các thành viên ở các Wiki ngôn ngữ khác thì dùng tiêu bản này ở Wiki TV như thế nào? Ví dụ: Hình:ObjectAdapter.png. An Apple of Newton thảo luận 11:35, 13 tháng 10 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.
Cảm ơn anh. Trước đó, tôi đã xem hướng dẫn ở en:Template talk:PD-user cũng như xem mã ở {{PD-user}} nhưng ko làm được. An Apple of Newton thảo luận 02:04, 14 tháng 10 2006 (UTC)
Cảm ơn anh. An Apple of Newton thảo luận 07:21, 10 tháng 11 2006 (UTC)

Nghĩa từ Gynecologist

Xin hỏi nghĩa tiếng việt của từ trên.Cảm ơn Phamanhviet 06:16, 28 tháng 10 2006 (UTC)Phạm Anh Việt

Xem Thảo luận Thành viên:Phamanhviet.

Cần giúp dịch

Xin dịch giúp những cụm từ dưới.Cảm ơn. Xem:[7]

 • Venezuelan-born immunologist
 • American jazz trumpeter
 • Canadian tenor
 • Holy Roman Emperor
 • archbishop of Montreal
 • Nazi Minister of Propaganda
 • Major League Baseball executive (Montreal Expos)
 • American Confederate general
 • Hungarian-born newspaper publisher
 • Armenian mystic

thảo luận quên ký tên này là của Phamanhviet (thảo luận • đóng góp) vào lúc 23:18, ngày 28 tháng 10 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phamanhviet.

Xin hỏi nghĩa của cụm từ: Airborne Forces academy

space rocket: có phải là pháo hoa không?

Phamanhviet 03:01, 7 tháng 11 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Phamanhviet.

Nhờ xóa

Nếu còn trên wiki nhờ Mxn xóa bài Sản phẩm và bài Lý Thái Tông. Lê Thy 07:09, 1 tháng 11 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Lê Thy.
Lại nhờ vả: Nhờ Mxn xóa bài Cam Ranh và bài 1864. Lê Thy 07:12, 2 tháng 11 2006 (UTC)
Xem Thảo luận Thành viên:Lê Thy.

Bài quảng cáo

Có phải bài quảng cáo thì xóa ngay mà không cần biểu quyết không? Nếu vậy nhờ Mxn xóa bài AsiasoftLê Thy 07:17, 4 tháng 11 2006 (UTC)

Cần giúp dịch

Chữ capped và caps trong đoạn sau có nghĩa gì??

Maldini is Italy's most capped player and captained the national team for his international career. However, he never managed to win a trophy at the international level despite playing in the 1994 World Cup final and the 2000 European Championship Final. He retired from the national team after 2002 World Cup finishing his successful career with 126 caps and 7 goals (64 caps as captain). Maldini also played in the 1990 and 1998 World Cups (coached by his father Cesare), Euro 88, and Euro 96.

thảo luận quên ký tên này là của Phamanhviet (thảo luận • đóng góp) vào lúc 07:39, ngày 3 tháng 11 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Phamanhviet.

Politicians

Xem Thảo luận Thành viên:DHN.

Don't place too much trust in me. I don't have that much Vietnamese political vocabulary. You wouldn't believe the amount of pandering in the Vietnamese-language election propaganda around here. It seemed like there's only one issue that mattered. Nguyễn Hữu Dng 00:18, 10 tháng 11 2006 (UTC)

Phạm Lãi

Minh xem hộ bài Phạm Lãi. Tôi dùng IE6, mở bài này thì không có các chức năng chỉnh sửa, thảo luận. Không hiểu là lỗi gì. Vương Ngân Hà 01:33, 12 tháng 11 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Vương Ngân Hà.

Request

If you can, could you help me update the "Did you know? page for this week? I might be busy later today. Thanks. Nguyễn Hữu Dng 12:05, 12 tháng 11 2006 (UTC)

Nhập gia

Người Việt có câu "Nhập gia tuỳ tục", bạn và tôi và mọi người, nếu tham gia wiki trang tiếng Anh thì sao nhỉ, dĩ nhiên là phải viết bằng tiếng Anh (ngoại trừ trang thảo luận). Việc "thành viên 影武者 làm nhiều sửa đổi" đúng hay sai mà không có lời giải thích cho nhiều người "hiểu" thì đều là khó chấp nhận. Ví dụ, sau khi sửa đổi, 影武者 đã viết thế này: (定居台灣的越南人已經有十五萬了!(雖然大多是為了金錢而嫁到台灣的無恥共產越南「Bitch」!))

Có thể bạn nhắc nhở 影武者 một lần nữa chăng ?. Lưu Ly 07:21, 15 tháng 11 2006 (UTC)

hihi. Minh sử dụng phương pháp cắt (cut) Dán (paste) hay sử dụng bộ gõ để "vẽ" chữ Tàu mà hay vậy ta. Lưu Ly 08:18, 15 tháng 11 2006 (UTC)
Xem Thảo luận Thành viên:Lưu Ly.

Re Phá hoại?

Mời bạn xem Thảo luận Thành viên:VietLong.

Theo tôi thì Ảnh Võ giả (影武者) biết tiếng Việt, có lẽ là một người gốc Việt. Theo tôi đoán, thành viên này có thể gốc gác từ những người Việt Quốc. Tuy nhiên, anh ta không thông thạo tiếng Việt lắm, nên thường thực hiện việc sửa đổi rất tùy tiện ()tự ý thêm phần Hán tự và nhiều mục như Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Đình Nhu...). Bên cạnh đó, anh ta thường tuyên truyền nhiều về chính trị cho chủ nghĩa cực hữu (Thảo luận: Quốc hiệu Việt Nam) và dân tộc cực đoan (các phần mà anh ta gửi cho các thành viên, ghi trong phần thảo luận của Việt Long).
Về tiếng Hoa thì tôi có biết chút ít, nhưng tiếng Nhật thì tôi mù tịt. Nhưng cắn cứ vào nhiều phần sửa đổi của thành viên này thì tôi cho đấy là một sửa đổi tùy tiện hơn là tính bách khoa.Bring Vietnam to the world 07:42, 16 tháng 11 2006 (UTC)

recognize

Neither Russia nor the West recognize the poll's legitimacy.

Trong ngữ cảnh trên, ở Việt Nam tôi vẫn thấy dùng từ "công nhận" hoặc "thừa nhận" đấy. Chẳng hạn như "Hoa Kỳ và Anh Quốc vừa chính thức công nhận chủ quyền và độc lập của Montenegro" [8] (à ví dụ này thì lại của đài VOA).

 1.  : to acknowledge formally: as a : to admit as being lord or sovereign b : to admit as being of a particular status c : to admit as being one entitled to be heard : give the floor to d : to acknowledge the de facto existence or the independence of
  công nhận, thừa nhận
 2.  : to acknowledge or take notice of in some definite way: as a : to acknowledge with a show of appreciation <recognize an act of bravery with the award of a medal> b : to acknowledge acquaintance with <recognize a neighbor with a nod>
  a: công nhận/thừa nhận. b: thường chỉ nói thẳng là gật đầu chào người quen
 3. a : to perceive to be something or someone previously known <recognized the word> b : to perceive clearly :
  nhận ra

Còn câu trên chính xác là "...công nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu" đấy. Thân mến, Tmct 09:26, 17 tháng 11 2006 (UTC).

[9] ;) Tmct 09:47, 17 tháng 11 2006 (UTC)
Xem Thảo luận Thành viên:Tmct.

Có ai đánh nhau đâu mà thua :). Nhưng mà làm việc nhiều quá mà ít ngủ thì sẽ dễ bị lộn đấy. Chúc Minh ngủ ngon. Tmct 09:52, 17 tháng 11 2006 (UTC)

{{Viên chức}}

Can you check the template {{Viên chức}}? The "chức vụ" field is not showing up in Nông Đức Mạnh and Nguyễn Minh Triết, but is working in Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Hữu Dng 17:47, 20 tháng 11 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:DHN.

Xài loại chú thích <ref name=XXX>

Xin hỏi có cách nào chuyển loại chú thích footnote bên en,wiki sang kiểu VN? Mỗi lần dịch đọc ... lòi con mắt, mà nó lại không .. work! Vì hình như vi.wiki không nhận ra loại ref có name? Cảm ơn. Cao xuân Kiên 04:56, 23 tháng 11 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Cao Xuan Kien.
Từ lâu tôi đã xài cái ==Chú thích== <references />. Điều mà tôi nói là cách ghi chú như sau:
<ref name=Merck>{{chú thích web |author=Merck Manual Home Edition |title=Influenza: Viral Infections 
|url=http://www.merck.com/mmhe/sec17/ch198/ch198c.html?}}</ref>

Hình như vi.wiki không nhận được ? Cao xuân Kiên 05:54, 23 tháng 11 2006 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Cao Xuan Kien.

Lương Vũ Sinh

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%C6%A1ng_V%C5%A9_Sinh

Về Lương Vũ Sinh bạn sửa thành bút danh của nhà văn Việt Nam viết truyện kiếm hiệp thì lần đầu tiên mình nghe. Vì Lương Vũ Sinh là người Trung Quốc, bạn của Kim Dung. Được người Trung Quốc tôn là võ hiệp ngũ đại gia cơ mà.

thảo luận quên ký tên này là của Mog (thảo luận • đóng góp) vào lúc 23:50, ngày 27 tháng 11 năm 2006 (UTC).Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Mog.

Dead politicians

Could you fix the template {{Viên chức}} so that it shows the death date of dead politicians? It currently doesn't show the death date of Winston Churchill and Indira Gandhi. Nguyễn Hữu Dng 05:08, ngày 5 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:DHN.

Re: Skin

See my reply. Nguyễn Thanh Quang 05:36, ngày 11 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Unified login

Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi về chuyện đổi tên đăng ký. Tất nhiên, tôi chẳng vui vẻ gì với tin này vì tài khoản "Apple" đã cùng tôi vui có, buồn có... trên Wiki. Tôi sẽ nhờ anh đổi tên sau vì bây giờ tôi chẳng muồn nghĩ gì thêm - có lẽ tôi đang bị căng thẳng. An Apple of Newton thảo luận 10:08, ngày 11 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Apple.

Chúc mừng giáng sinh và năm mới 2007

Chúc Minh cùng gia đình một giáng sinh thật là vui vẻ, một năm mới bình an, hạnh phúc

MERRY CHIRSTMAS and HAPPY NEW YEAR 2007

。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ ·˚ 
· 。 ° · 。 · ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 
。° 。 ° 。˚ ˛ · ˚ ˚ ˛ 
*★MERRY★* 。 · ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ · · 
。CHRISTMAS 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ 
* _Π____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ·˛ ·˚ 
*/_____/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ·˛ ·˚ 
| 田田 |門| ˚

An Apple of Newton thảo luận 17:05, ngày 22 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Chúc Giáng sinh vui vẻ!'--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 07:42, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyenthephuc.

Cảm ơn

Cảm ơn anh đã sửa giúp các tiêu bản chọn lọcbạn có biết. Tôi vẫn chưa quen làm các mục này. An Apple of Newton thảo luận 06:49, ngày 25 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Apple.

Still need your help for this weekend

Thanks for updating and correcting the weekly pages last week. My Internet connection will probably not be restored this weekend. If you can, could you help update those weekly pages? Another favor I need to ask you is to develop a new skin for low-vision users. We have at least one blind user who is requesting making Wikipedia more accessible to users with limited vision. Maybe you can follow the high-contrast theme of WinXP and make the text a bit bigger. He probably can recruit someone to give us some feedback. Thanks. Nguyễn Hữu Dng 17:50, ngày 28 tháng 12 năm 2006 (UTC)Reply[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:DHN.
Quay lại trang của thành viên “Mxn/2006”.