ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.

Hêy da, tội cho Tào Mạnh Đức huynh, đến nay vẫn chưa làm chủ được Trung Nguyên. Hỡi ơi Tào Mạnh Đức huynh, Tào Mạnh Đức huynh. Từ lâu huynh đã ko còn để những cương thường luân lý dung tục ở trong lòng - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:52, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

@Khả Vân Đại Hãn: super idol dijao qu tian mao zhung Thiên sứ Hinako ~~ 12:54, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời
Uông miên sà lê bôn tê, tứng minh hột vịt lộn, tay cầm cu khóc hu hu - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:57, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Sao có thể sửa

Sao đính bảng rối mà Ngô Mạnh Đức lại là Tàn Kiếm và Autumn VN được, rõ ràng là 2 người mà - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:55, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Xem Thảo luận thêm Danh tl 12:59, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời
Thấy gì đâu, xóa và ẩn rồi, bạn có thể kể rõ hơn ko - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 13:03, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời
@Khả Vân Đại Hãn: Đọc thảo luận của tôi ở dòng đầu tiên, ngay dưới đề mục. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:27, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời