Xin chào O771! Chào mừng bạn đến với Wikipedia tiếng Việt!

Wikipe-tan cropped.png
Vector sig vi.png

Hãy luôn nhớ rằng, sau khi viết thảo luận xong thì đừng quên bước quan trọng đó là ký tên ở phía sau thảo luận. Phương thức ký tên được sử dụng trong Wikipedia không phải là viết tên trực tiếp, nhưng xin hãy ký tên bằng cách sử dụng 4 dấu ngã (--~~~~) hoặc bằng cách nhấp vào nút chữ ký (OOUI JS signature icon LTR.svg) trong cửa sổ chỉnh sửa của phiên bản trình soạn thảo mã nguồn thông thường.

Welcome! If you are not good at Vietnamese or do not speak it, click here.

P.T.Đ (thảo luận) 09:21, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Tháng 9/2021Sửa đổi

  Cảm ơn bạn vì những thử nghiệm của bạn tại Wikipedia. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin vui lòng sử dụng chỗ thử để thực hiện bất cứ chỉnh sửa thử nào bạn muốn. Hãy xem trang chào mừng để biết thêm về việc đóng góp cho bách khoa toàn thư của chúng ta.   Biheo2812  09:18, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:O771/nhápSửa đổi

Bạn xem lại cách viết bài giùm. Nếu viết kiểu vậy thì bị lùi là cái chắc. Giờ tôi đã cho nội dung vào trang nháp, bạn biên tập cho chỉn chu, rồi dựa vào đó mà viết tiếp các bài khác. P.T.Đ (thảo luận) 09:20, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)

(1) là phải có nguồn cho từng ý. (2) là ngày tháng không ghi kiểu dd/mm/yyyy mà ghi rõ là Ngày 1 tháng 1 năm 2000 chẳng hạn. (3) là phải có các liên kết đến các bài viết khác (nhưng không được lạm dụng). P.T.Đ (thảo luận) 09:24, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)

@P.T.Đ: Vâng, đại ca, đệ biết rồi. Hì hì. O771 (thảo luận) 10:02, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)

ChàoSửa đổi

Rối Chúa Đệ Bát ? Ma mới cày mướn 10:45, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Bằng cưỡi Doreamon đi học Ừ, chào ông. Cho tôi xin cái gì đó liên hệ ngoài Wiki với ông để tiện nói chuyện Edoclypse (thảo luận) 02:34, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)