Re:Về việc xóa bài cover letterSửa đổi

Chào bạn.!

Ngoài lý do "tên tiếng Anh" thì bài này còn thuộc tiêu chí xóa nhanh khác là quảng cáo mà tôi đã quên thêm vào lý do xóa (xem Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia). Cụ thể là: Nếu như kinh nghiệm học tập, làm việc đều đã được thể hiện qua CV, thì cover letter sẽ thể hiện động cơ khiến bạn muốn được nhận vào vị trí mình đang ứng tuyển (một công việc, một chương trình học bổng...). Nếu bạn còn có ý định tiếp tục viết lại bài này thì bạn có thể yêu cầu tôi phục hồi lại nội dung đã xóa. Thân ái.Tuấn Út Thảo luận 12:49, ngày 6 tháng 1 năm 2014 (UTC)