Thêm thảo luận

Tháng 6/2021Sửa đổi

  Xin dừng việc thêm các liên kết ngoài không thích hợp vào Wikipedia. Nó được xem là spamWikipedia không phải là phương tiện để quảng cáo hoặc đánh bóng hình ảnh. Vì Wikipedia sử dụng thẻ nofollow, việc thêm liên kết vào Wikipedia sẽ không làm thay đổi xếp hạng của các bộ máy tìm kiếm. Nếu bạn tiếp tục spam, bạn sẽ bị cấm sửa đổi Wikipedia. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:16, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Tháng 6/2021Sửa đổi

  Đây là cảnh báo cuối cùng. Nếu còn quảng cáo một lần nữa thôi, bạn sẽ bị cấm không được sửa đổi tại Wikipedia. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:26, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)[trả lời]

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi vô thời hạnvào Wikipedia chỉ với mục đích quảng cáo. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.

 A l p h a m a  Talk 11:42, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)[trả lời]