Đổi tên tài khoảnSửa đổi

Xin chào Tây Nam Trung, và hoan nghênh bạn đã tham gia vào Wikipedia tiếng Việt!

Tôi không có ý tỏ ra thiếu thân thiện hoặc khiến bạn cảm thấy bị xua đuổi, nhưng tôi có chú ý đến tên người dùng của bạn, và tôi e là nó không phù hợp với quy định về tên người dùng của Wikipedia với lý do: Tên gây kích động. Sau khi bạn đã xem qua quy định đó, chúng ta có thể thảo luận về nó được chứ?

Tôi rất muốn nghe quan điểm của bạn, ví dụ như lý do vì sao bạn lại chọn tên này, và bạn sẽ có thể chấp nhận một tên người dùng nào khác để tránh vấn đề này hay không.

Hiện có một số giải pháp mà bạn có thể lựa chọn:

  • Nếu bạn có lý do để giải tỏa sự quan tâm của tôi bằng cách thảo luận ở đây, tôi sẽ rất vui lòng mà tôn trọng điều này.
  • Nếu chúng ta không thể đạt được đồng thuận ở đây, chúng ra có thể yêu cầu giúp đỡ thông qua quy trình giải quyết mâu thuẫn, như đề nghị các thành viên Wikipedia khác cho ý kiến về vấn đề này chẳng hạn. Các bảo quản viên Wikipedia thường chỉ thực hiện theo những thỏa thuận đạt được bằng quy trình này.
  • Bạn có thể giữ mọi lịch sử đóng góp của bạn dưới một tên người dùng mới. Mời đến Wikipedia:Đổi tên người dùng và làm theo hướng dẫn ở đó.

Cảm ơn bạn. Thái Nhi (thảo luận) 10:40, ngày 10 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Bạn hãy giải thích tại sao tên tài khoản này lại mang tính kích động và nó có phải là cụm từ phổ biến mang nghĩa kích động không? Tây Nam Trung Sa (thảo luận) 10:43, ngày 10 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Ý tôi muốn nói đến tình hình căng thẳng giữa các quốc gia đang tranh chấp ở vùng biển Đông. Tôi nói ngắn gọn như thế chắc bạn cũng hiểu. Thái Nhi (thảo luận) 10:49, ngày 10 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Wikipedia đưa tin đa chiều trung lập. Nếu có người "ủng hộ" nước này thì cũng có người "ủng hộ" nước kia, tất nhiên "ủng hộ" tôi luôn để trong ngoặc kép vì ủng hộ ở thế giới ảo này không có giá trị thực tế. Tên của tôi không phải cụm từ phổ biến trong tiếng Việt, không phải ai cũng hiểu. Nếu bạn cho rằng nó gây kích động thì những người có tên tài khoản ủng hộ Việt Nam, "Hoàng Sa", "Trường Sa", "Biển Đông" gì đó cũng gây kích động vậy. Tây Nam Trung Sa (thảo luận) 10:55, ngày 10 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Tôi nhắc nhở bạn nhẹ nhàng để tránh xung đột leo cao. Xét theo tính trung lập, chủ quyền tranh chấp vẫn còn là một quan điểm còn tranh luận. Vì vậy, xét theo quy định của Wikipedia, tên người dùng của bạn đang ủng hộ một quan điểm còn tranh luận, được xem như một tên người dùng gây kích động. Các Wikipedian người Việt không dùng các tên Trường Sa, Hoàng Sa mang qua zh.wiki để trêu ngươi, và tôi hy vọng bạn cũng không có ý như thế ở vi.wiki. Tiền lệ đã từng có nhiều tên tài khoản "không phải cụm từ phổ biến trong tiếng Việt" nhưng có ý phỉ báng bằng tiếng Hoa hay tiếng Anh, bị khóa vĩnh viễn. Tôi hy vọng bạn vì cộng đồng mà thực hiện việc đổi tên tài khoản. Thái Nhi (thảo luận) 11:09, ngày 10 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Thành viên đã đổi tên. Gia Nạp nhân trả lời 06:47, ngày 21 tháng 8 năm 2014 (UTC)