Đồng HỷSửa đổi

Chào bạn. Yêu cầu bạn không sửa lung tung về số đơn vị hành chính ở huyện Đồng Hỷ nữa. Chùa Hang nay là PHƯỜNG thuộc thành phố Thái Nguyên và hiện tại vẫn thế. Một đơn vị hành chính đã sáp nhập vào thành phố Thái Nguyên từ 2017 mà bây giờ bạn vẫn khăng khăng nó là thị trấn? Hãy cân nhắc.Thanhdien8421 (thảo luận) 11:46, ngày 28 tháng 2 năm 2020 (UTC)