Chào mừng bạn đến trang thảo luận của tôi!
SpBot tự động lưu trữ các đề mục được đánh dấu bằng {{Section resolved|1=~~~~}} sau 7 ngày và các đề mục có bình luận mới nhất quá 14 ngày. Đối với tất cả lưu trữ, xem danh sách lưu trữ.
Câu hoan nghênh

Xin chào Thingofme! Chào mừng bạn đến với Wikipedia tiếng Việt!

Sau khi viết xong thảo luận, bạn đừng quên bước quan trọng đó là ký tên. Phương thức ký tên trên Wikipedia không phải là viết tên trực tiếp mà là gõ 4 dấu ngã (--~~~~) hoặc nhấp vào nút chữ ký () trong cửa sổ chỉnh sửa của trình soạn thảo mã nguồn.
Welcome! If you are not good at Vietnamese or do not speak it, click here.

-- JohnsonLee01Bot (thảo luận) 00:39, ngày 28 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chúc mừng Thingofme đã đạt 300 sửa đổi tại Wikipedia Tiếng ViệtSửa đổi

300+Thành viên này đã có hơn 300 sửa đổi trên Wikipedia.

Bạn có thể thêm bản mẫu trên vào trang cá nhân của bạn bằng {{user contrib|300|Thingofme|id-bg=#bbbbee|info-bg=#ddddff|id-font=#000033|info-font=#333366|border=#aaaaaa}}
Chúc mừng Thingofme (thảo luận · đóng góp) đã có trên 300 sửa đổi tại Wikipedia Tiếng Việt. Mong bạn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho Wikipedia Tiếng Việt trong tương lai!!
Cheers,

Wikipedia:Thảo luận cộng đồng/Gỡ cấm cho Đại Việt quốcSửa đổi

Xin mời bạn cùng tham gia thảo luận để đưa ý kiến. MediaWiki message delivery (thảo luận) 04:13, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

((FULLPAGENAME))/Lưu trữ/((year)) Lưu ((quarter)) sẽ lưu trữ thảo luận của bạn vào Thảo luận Thành viên:Thingofme/Lưu trữ/2023 Lưu 01, bạn có thể tự đổi theo ý mình như hướng dẫn ở trang bản mẫu. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 14:37, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cho mình hỏi là (year) không sẽ chỉ lưu theo năm đúng ko? – My Things 14:38, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
((year)) = {{CURRENTYEAR}} (2023). – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 14:42, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu mình ghi là ((year)) nó sẽ lưu hàng năm à? Mà lưu theo kiểu độ dài được không? – My Things 14:46, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bot lưu trữ theo cái biến cuối cùng của tham số. Nếu chỉ ghi là ((year)), bot sẽ lưu thảo luận vào năm {{CURRENTYEAR}}, và nếu đề mục A có tin nhắn đầu tiên vào năm nào thì nó sẽ lưu vào năm đó, bất kể đề mục có dài và thảo luận lâu đến đâu. Bạn có thể xem qua sửa đổi của bot ở trang thảo luận của Khánh Snake (xem trong đóng góp). Nói chung, bot sẽ lưu trữ nếu tin nhắn mới nhất của đề mục vượt quá timeout (tham số) ngày, hoặc khi được yêu cầu bằng cách đặt {{section resolved}}, bot sẽ lưu đề mục đó sau age ngày. Xem thêm: {{autoarchive resolved section}}. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 14:52, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tham số lưu trữ bắt buộc phải có 2 dấu ngoặc à? – My Things 14:55, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hai dấu ngoặc đơn đó là biến để SpBot nhận dạng và xử lý. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 14:59, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mình hiểu rồi, cảm ơn nhé. – My Things 15:01, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

3 biểu quyết chọn điều phối viênSửa đổi

Mời bạn tham gia: Tryvix1509, Ryder1992Khánh Snake. MediaWiki message delivery (thảo luận) 14:05, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thêm 1 biểu quyết chọn điều phối viênSửa đổi

Mời bạn tham gia: Đơn giản là tôi. MediaWiki message delivery (thảo luận) 14:59, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

4 biểu quyết chọn điều phối viên diễn ra cùng một lúc. Kỷ lục mới của Wikipedia. – My Things 15:20, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]