Thảo luận Thành viên:TuanUt/Công cụ

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.
 • Yêu cầu đổi tên: {{thế:yêu cầu đổi tên|lý do}}
 • Chất lượng kém : {{thế:clk|lý do tại sao cho rằng bài có chất lượng kém}}
 • Không bách khoa: {{thế:kbk|lý do bài không bách khoa}}
 • Tạo file ẩn hiện : {{hidden|'''Tiêu đề'''|Nội dung}}
 • Vi phạm bản quyền : {{Vi phạm bản quyền 2 (nguồn) |ngày = 01 |tháng = 05 |năm = 2014 |1 = link liên kết |2 = |3 = |4 = |5 = }}
 • Văn phong: {{POV|Văn phong không trung lập}}
 • Thảo luận diễn đàn: {{{forum |tên người viết thảo luận bị xoá |tên người xoá |năm dấu ~ (~~~~~) để thông báo thời gian xoá}}
 • Tọa độ: {{Coor uppermost|lat=11.399601|lon=106.352119}}
 • Cấm do rối: {{sockpuppet|User bị cấm|blocked}}
 • Tạo Nút: Xem Bản mẫu:NútBản mẫu:Nút 2.
 • So sánh hai phiên bản: {{StringDiff|1=phiên bản đầu|2=phiên bản cuối}}
 • Tự chia khung: {{Col-begin}}{{Col-2}}nội dung trái {{Col-2}} nội dung phải{{Col-end}}
 • Hiển thị ngày giờ: {{CURRENTTIME}}, {{CURRENTDAYNAME}} ngày {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}, {{CURRENTYEAR}} ([[UTC]])
 • Hiển thị lên Top: <div style="right:100px;" class="metadata topicon">'''{{Currentdate}}'''</div>
Tiêu bản cấm thành viên
Lần đầu tiên Các lần sau Vô hạn
{{cb-cấm1}} hoặc {{cb-cấm}} {{cb-cấm2}} hoặc {{cb-cấm}} {{cb-cấm3}}
{{cb-cấm-spam}} do bỏ spam
{{cb-cấm-phá hoại}} do phá hoại
{{cb-vaublock}} for vandalism and username violation
{{cb-cấm-tk chỉ phá}} đối với tài khoản chỉ phá hoại
{{cb-dblock}} for deletion
{{cb-cấm-3rr}} đối với vi phạm 3RR
{{cb-cấm-tên}} đối với vi phạm về tên người dùng
{{cb-cấm-tên vp rõ}} đối với vi phạm rõ ràng quy định tên
{{cb-lblock}} for making legal threats
{{cb-tblock}} for making death threats
Quay lại trang của thành viên “TuanUt/Công cụ”.